Tussenstap Duinpolderweg: nog volop vraagtekens over deze weg

14 december 2015

Tussenstap Duinpolderweg: nog volop vraagtekens over deze weg

Momenteel wordt de Tussenstap Duinpolderweg uitgevoerd. De Duinpolderweg is een nieuwe oost- west verbinding in de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer die de provincies Zuid- en Noord-Holland willen aanleggen. Over deze aanleg wordt al jarenlang  gediscussieerd en er vindt nu nadere bezinning plaats, de zogenaamde “tussenstap” genoemd, waar nog eens stilgestaan wordt bij nut en noodzaak van de aanleg van deze weg.

Duinpolderweg 6 varianten

De projectorganisatie Duinpolderweg scherpt nu de probleemanalyse van de verkeerskundige knelpunten en de regionale bereikbaarheid in de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer aan. Op basis van deze stap nemen Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland in het voorjaar 2016 een besluit over het vervolg en de inhoud van de MilieuEffectRapportage (MER) en over de te onderzoeken tracé-alternatieven.

En hoewel het proces nog in volle gang is, zijn de gedeputeerden mobiliteit van de provincie Noord- en Zuid-Holland, respectievelijk, mevrouw Elisabeth Post en Floor Vermeulen er nog steeds van overtuigd dat de Duinpolderweg er moet komen (zie nieuwsbrief 8 PNH). Verder lijkt het erop dat de discussie meer gevoerd wordt over de mogelijke tracé-alternatieven in het MER, dan de vraag of deze weg, die 150 miljoen gaat kosten, wel echt noodzakelijk is.

De Statenleden van beide provincies zijn inmiddels ook al in de regio op werkbezoek geweest en hebben zich laten voorlichten door wethouders van de diverse gemeenten. Hiervan is een factsheet verschenen.

Tegen de weg is veel weerstand in de regio.

Platform NOG waarin o.a wijk- en dorpsraden van Bennebroek, Vogelenzang en andere organisaties in zijn vertegenwoordigd, hebben als tegenreactie op de nieuwsbrieven van de provincie, de opstelling van de gedeputeerden en wethouders ook een Nieuwsbrief uitgebracht. Hierin stellen zij, gebruikmakend van het door de provincie gebruikte verkeersmodel, dat er eigenlijk geen verkeerskundige knelpunten zijn. Ook niet uitgaande van de verkeersprognoses tot 2030. De Duinpolderweg is in hun visie dan ook helemaal niet noodzakelijk.

De provincie Noord- en Zuid-Holland doen er verstandig aan om met deze tussenstap onomstotelijk aan te tonen dat er in deze regio serieuze verkeerskundige knelpunten zijn en dat daarvoor een Duinpolderweg noodzakelijk is. Is dat niet aantoonbaar, dan moet de conclusie zijn dat een Duinpolderweg helemaal niet nodig is!