Transformatorstation de Weel wordt doorgedrukt.

1 april 2014

Transformatorstation de Weel wordt doorgedrukt.

Juridische actie tegen zigzaggende gemeente; transformatorstation bij dorpskern de Weel wordt er doorgedrukt.

Al jaren wordt er in de gemeente Hollands Kroon (eerder: gemeente Niedorp) stevig touwgetrokken tussen bewoners en gemeente over de vestiging van een 7 voetbalvelden groot transformatorstation (in totaal 4,25 hectare, waarvan 2 hectare voor 8 tot 10 meter hoge installaties) in het landelijk gebied. Tegen het plan om dit station aan te leggen, vlakbij de dorpskern van de Weel, rees onder bewoners groot verzet. De werkgroep Houd de Dorpen Groen haalde onder omwonenden meer dan 1000 machtigingen op. Onder druk hiervan benoemde de gemeente een bemiddelaar, die in zijn rapportage de gemeente – met zoveel woorden – opdroeg om serieus onderzoek te doen naar alternatieve locaties. Uit dit onderzoek kwam een haalbare alternatieve locatie naar voren, weliswaar in de open ruimte, maar met veel minder omwonenden in de directe omgeving.

Een ander, door de bewoners bij wijze van alternatief voorgestelde locatie op een gepland bedrijventerrein, direct naast spoorinfrastructuur, werd als te kostbaar opzij geschoven.

B&W volgden het tweede voorstel van initiatiefnemer (Tennet/Liander)ook omdat de milieueffecten  duidelijk minder waren dan het oorspronkelijke voorstel en startte de procedure. Voorspelbaar, was er ook tegen deze locatie verzet bij omwonenden. Een krappe meerderheid in de gemeenteraad zei uiteindelijk nee tegen deze variant. Maar vergat daarbij het brede verzet tegen de eerder gekozen locatie. Hoewel dat formeel niet noodzakelijk was (B&W had beslissingsmacht) ging het college daarin mee en voltooide haar zig zag parcours door terug te vallen op de eerst gekozen locatie vlakbij de dorpskern. Wederom voorbijgaand aan de door bewoners voorgestelde locatie op het bedrijventerrein, die ook door een meerderheid van de gemeenteraad werd ondersteund.

Trafostation de Weel interview RTVH met Houd de Dorpen Groen
Bron RTVNH: interview met werkgroep Houd de Dorpen Groen over het geplande Trafostation.

Werkgroep Houd de Dorpen Groen, trouw aan de opgehaalde 1075 mandaten, heeft nu geen andere keuze dan tegen dit onnavolgbaar genomen besluit – nog steeds zijn er geen harde gegevens waarom de voorkeurslocatie van de bewoners financieel onhaalbaar zou zijn- in beroep te gaan. MNH ondersteunt de werkgroep hierbij. De procedure zal naar verwachting nog een jaar in beslag nemen.