Natuur en Milieufederatie Noord-Holland publiceert ‘Toolkit voor Gemeenten- Biodiversiteit in de Bebouwde Kom’

24 mei 2022

Toolkit voor Gemeenten- Biodiversiteit in de Bebouwde Kom

Afgelopen zondag 22 mei was het internationale dag voor de biodiversiteit. Zeer belangrijk, want het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de bebouwde kom moet er meer gebeuren om de biodiversiteit te herstellen. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland publiceert vandaag een toolkit voor gemeenten over dit onderwerp. 

In de Toolkit voor Gemeenten worden vier thema’s rondom biodiversiteit in de bebouwde kom uitgelicht: natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, de natuurinclusieve energietransitie, en stadslandbouw. We hebben tips, ervaringen en goede voorbeelden verzameld uit de praktijk van Noord-Hollandse gemeenten. De toolkit bestaat uit kennisdossiers (‘FAQ’s) en interviews met beleidsmakers, initiatiefnemers en andere experts. De informatie uit deze toolkit is ook beschikbaar gesteld via Platform Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland.

Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Download hier de toolkit voor gemeenten

”Belangrijk is de combinatie van het als gemeente zélf maatregelen treffen, zoals bij herinrichtingen van de openbare buitenruimte – en daarbij samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen – tegelijk met het stimuleren en waar mogelijk ondersteunen van inzet vanuit bewoners, bedrijven en organisaties”, Simone Stam, Gemeente Alkmaar

Meer informatie?

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectleider Biodiversiteit