Toekomstscenario’s Noordzeekanaalgebied

6 februari 2014

Toekomstscenario’s Noordzeekanaalgebied

Presentatie-NZKG-toekomstscenarioDe inkt van de visie van het visiedocument ‘Noordzeekanaal 2040’ is nog niet droog, en nu al is de Milieufederatie begonnen met ideeënontwikkeling voor de invulling van het gebied. Dat doen we niet alleen, maar samen met twee groepen planologiestudenten van de Hogeschool Utrecht. Op 30 januari werd hun eindproduct bij MNH gepresenteerd: een ruimtelijke ontwikkelstrategie die leidt tot een meer duurzame ontwikkeling in de metropool.

Oplossingsstrategie

Een voorbeeld hiervan voor het Noordzeekanaalgebied is dat door de versterking van de recreatieve functie in Spaarnwoude en de Houtrakpolder de uitbreiding van de haven in westelijke richting minder vanzelfsprekend is. Gedacht werd aan de ontwikkeling van een jachthaven in Zijkanaal C, het aanleggen van een lange afstands-ijsbaan in Spaarnwoude en een betere ontsluiting per boot en auto van het gebied.

Presentatie-2-NZKG-toekomstscenarioTegelijkertijd werd de focus gelegd op het transformeren van de Achtersluispolder tot een woon-werkgebied. Door de randen van het bedrijventerrein een landschappelijke invulling te geven ontstaan als het ware eilanden die omsloten worden door een groene recreatieve ruimte, met het Vijfhoekpark aan de noordzijde en het kanaal aan de zuidzijde. Het midden van de Achtersluispolder wordt dan ingevuld door een eiland van werken en winkelen. Ook hier is de ontwikkelstrategie uitgedacht. Welke stappen eerst, en welke daarna.

In deze ontwikkelvisie verandert ook de functie van de haven. Niet langer zijn kolen en olie de belangrijkste drijfveren, maar worden IT, high-tech, diensten en gezondheidstechnologie de drijfveren van de haven en de metropool.

 

Meer informatie: