Tim Knol ontvangt de Knoop tijdens voorjaarsreceptie TBO

18 mei 2022

Tim Knol ontvangt de Knoop tijdens voorjaarsreceptie TBO

Aandacht voor recreatiedrukte en gezondheid

Op woensdag 18 mei organiseerden de Noord-Hollandse natuurorganisaties (TBO) de ‘voorjaarsreceptie’ waar de uitreiking van de Knoop plaatsvindt. De Knoop is een aanmoedigingsprijs om goede initiatieven te stimuleren voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Winnaar 2022

De Knoop is dit jaar uitgereikt aan singer- songwriter Tim Knol. Tim Knol is een inspirerend voorbeeld voor anderen die willen genieten van de natuur en gezond willen blijven door actief in de natuur bezig te zijn. Hij weet op een positieve manier het belang van natuur onder de aandacht te brengen. Met andere natuurliefhebbers trekt hij de natuur in en maakt hierbij ook muziek. Én hij draagt uit dat beschermen en behouden van natuur belangrijk is en we ons daar samen voor in kunnen zetten.

Tim Knol is zeer vereerd de prijs in ontvangst te mogen nemen. “Ik wil de liefde voor wandelen aan anderen overbrengen en laten zien hoe mooi de natuur is. De natuur kan mij positief ontroeren en ik vind het belangrijk dat we hiervoor moeten blijven zorgen. De Knoop zal mij hieraan blijven herinneren”.

Thema recreatiedrukte en gezondheid

Net als vorig jaar staat ook 2022 in het teken van ‘Recreatiedrukte en gezondheid’. De reden is simpel. Vanwege corona vonden en vinden steeds meer Noord-Hollanders de weg naar het bos, de duinen, de heide of andere natuur- en recreatiegebieden. De toenemende recreatiedrukte in deze gebieden maakt het noodzakelijk ons te blijven inzetten om de Noord-Hollandse kwetsbare natuur te beschermen, én kansen te verkennen om alle Noord-Hollanders voldoende recreatieruimte te bieden. Vorig jaar was de winnaar de heer Broertjes, Burgemeester van gemeente Hilversum en voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ook toen lag de aandacht op meer onderhoud, beheer en handhaving om de Noord-Hollandse natuur te beschermen.

Overhandiging Knoop

Ernest Briët, voorzitter van TBO, sprak het publiek toe en blikte terug op de Knoop 2021. Na zijn speech overhandigde hij de Knoop aan Tim Knol. Tim Knol lichtte zijn groene ambities toe en gaf deze muzikaal weer. We zijn blij met Tim als winnaar en steunen hem in zijn groene ambities.

Samenwerkende organisaties

De aanmoedigingsprijs is een initiatief van de volgende organisaties: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.