Tijdelijke meetpunten luchtkwaliteit in Wijk aan Zee

18 maart 2014

Tijdelijke meetpunten luchtkwaliteit in Wijk aan Zee

Opening tijdelijk meetpunt luchtkwaliteit Wijk aan Zee
Opening tijdelijk meetpunt luchtkwaliteit Wijk aan Zee

Vrijdag 14 maart zijn in Wijk aan Zee twee tijdelijke mobiele meetpunten in gebruik genomen, die gedurende een half jaar de hoeveelheid fijn stof in de lucht meten.

Een punt staat aan de Dorpsweide (Julianaweg/Zeecroft), het andere meetpunt bij Paasdal. Het verzoek om een extra meetpunt in bewoond gebied te plaatsen komt van de Dorpsraad Wijk aan Zee en is verder tot stand gekomen door een samenwerking van provincie Noord-Holland, IJmondgemeenten, Dorpsraad, Milieufederatie Noord-Holland en Tata Steel. Bij de ingebruikname waren wethouders milieu en gezondheid van de vier IJmondgemeenten aanwezig, alsook de heer Talsma, gedeputeerde milieu van provincie Noord-Holland, vertegenwoordigers van Tata Steel en de Dorpsraad Wijk aan Zee. Centraal stond de tevredenheid over de gezamenlijke inzet.

Lees hier het hele artikel bij Provincie Noord-Holland