Meer natuur, schoon water en duurzame energie belangrijke thema’s voor onze achterban

8 februari 2018

Meer natuur, schoon water en duurzame energie belangrijke thema’s voor onze achterban

In december stuurden we onze leden een enquête om er achter te komen hoe wij onze achterban beter kunnen betrekken bij het behouden en verbeteren van natuur, milieu en gezondheid in Noord-Holland.

Op de vraag welke natuur- en milieuthema’s het meest belangrijk (schaal 1 tot 5) zijn  voor Noord-Holland scoorden alle onderwerpen opvallend hoog. In de ogen van onze achterban is er nog veel te doen om onze provincie duurzamer en groener te krijgen. Lopende projecten van de Natuur en Milieufederatie op het gebied van duurzame en natuurvriendelijke landbouw, duurzame energie, lichtvervuiling en overlast van vliegen kwamen naar voren als goed passend binnen de belangrijkste thema’s.

Enquêtevraag: Welke natuur- en milieuthema’s vindt u het meest belangrijk?

Ook het kritisch volgen van de overheid zien de meeste leden als de belangrijkste rol van de Milieufederatie. Zo is de discussie omtrent de groei van Schiphol en de impact daarvan op de omgeving en het klimaat, een onderwerp dat De Milieufederatie Noord-Holland de komende tijd flink gaat aanpakken. We doen er alles aan om deze discussie een duurzamer richting op te sturen.

Verder wordt door leden het opzetten en uitvoeren van projecten als belangrijk gezien. Op een gedeelde derde plaats staat campagnevoeren en het juridisch ondersteunen van leden.

Andere verwachtingen van de leden voor de Milieufederatie zijn het informeren, ondersteunen, adviseren en betrekken van de ledenorganisaties. Een van de wensen was het krijgen van meer inspraak op de keuzes van de Milieufederatie Noord-Holland. Des te belangrijker om dat de Milieufederatie volgens een aantal leden de belangrijkste vertegenwoordiger is van de belangen van Noord-Hollanders voor een duurzame en gezonde natuur en milieu in de provincie.

Ons doel voor 2018 is het beter betrekken van en samenwerken met onze leden. Dat gaan we onder andere doen door themabijeenkomsten te organiseren. Tegelijk zijn blij dat de thema’s waar wij ons momenteel het meest op richten breed gedragen worden onder de achterban. Wij blijven ons hier sterk voor inzetten (met aanvullende natuur en milieuthema’s op komst).