Terugblik op de Kick-off van de Week van het Donker bij ARTIS

23 oktober 2023

Terugblik op de Kick-off van de Week van het Donker bij ARTIS

Op zaterdagavond 21 oktober vond het begin van de Week van het Donker plaats in het planetarium van ARTIS. Deze avond was voor het publiek een donkertebeleving waarbij de nodige aandacht werd geschonken aan de impact van lichtvervuiling op zowel mens als dier.

Opening

Om 19.30 uur verwelkomde Milo Grootjen van ARTIS het publiek, waarna Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland de Week van het Donker introduceerde en het belang hiervan onderstreepte. Rosan Kocken, gedeputeerde (Natuur en Landschap) van de provincie Noord-Holland gaf vervolgens een inspirerende toespraak en moedigde de volle zaal aan om samen te werken aan het verminderen van lichtvervuiling.

Reis door de ruimte

Na de opening nam Milo Grootjen het publiek mee op een reis door de ruimte en liet hen kennismaken met de pracht van een sterrenhemel zonder lichtvervuiling. Want wat voor invloed heeft lichtvervuiling op het zien van de sterren in de hemel? Zonder lichtvervuiling ervaar je duizenden sterren en is de Melkweg duidelijk te zien is. Een uitleg van verschillende sterrenbeelden, maakte het verhaal compleet.

Inspirerende sprekers

Prof. Dr. Joke Meijer, van het Bioclock Consortium, betrad na de pauze het podium en presenteerde boeiende inzichten over de invloed van duisternis op onze gezondheid. Haar lezing bood een perspectief op de connectie tussen onze biologische klok en de duisternis.

Samuelle van Deutekom, boswachter bij Staatsbosbeheer, richtte haar presentatie op de invloed van licht op flora en fauna, waarbij ze de relatie tussen de nachtelijke duisternis en het welzijn van de natuur blootlegde.

De avond werd afgesloten met een uitnodiging voor een nachtwandeling in ARTIS. Deze wandeling bood bezoekers de unieke kans om de donkerte en de natuur van ARTIS van dichtbij te ervaren.

Week van het Donker

De kick-off van de Week van het Donker was niet alleen een inspirerende avond met boeiende sprekers, maar ook een oproep tot bewustwording van lichtvervuiling. Het was een avond vol ontdekkingen, bewustwording en een diepere waardering voor de duisternis en de natuur om ons heen.

Tags: