Terug naar 80 km op A10 en A13

5 maart 2014

Terug naar 80 km op A10 en A13

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het besluit genomen om de maximum snelheid op de A10-West (Amsterdam) en A13-Overschie (Rotterdam) definitief omlaag te brengen van 100 km naar 80 km. Dit gebeurt uit voorzorg om te voorkomen dat de luchtkwaliteitsnormen daar overschreden gaan worden. De Minister was eigenlijk helemaal niet van plan om de maximum snelheid te verlagen, want flink doorrijden op snelwegen is uitgangspunt van haar beleid. Maar nu is ze door de rechter op haar vingers getikt.

Omwonenden, Milieudefensie en gemeenten Rotterdam en Amsterdam waren, toen de Minister twee jaar geleden het initiatief nam om de maximum snelheid op de A10 en A13 van 80 naar 100 km te verhogen, naar de rechter gestapt omdat zij vonden dat de luchtkwaliteitsnormen rond die wegen al overschreden werden. Daarom moest juist niet de snelheid verhoogd worden, wan dat  zou leiden tot nog meer luchtverontreiniging en dus tot gezondheidsschade. De Minister bestreed vervolgens dat de luchtkwaliteitsnormen werden overschreden.

De rechter gaf nu de omwonenden gelijk en stelde dat de Minister onvoldoende de gezondheidsbelangen van de omwonenden van deze wegen in haar afweging had meegenomen toen zij de snelheid verhoogde van 80 naar 100 km. De rechter dwong haar tot een nieuw besluit tenzij ze zou komen met een betere motivering. Hoewel de Minister direct na de uitspraak zei dat ze haar besluit beter zou gaan motiveren, heeft ze nu dus eieren voor haar geld gekozen en brengt ze de snelheid definitief terug van 100 km naar 80 km. Dat is goed nieuws voor de omwonenden van deze stadssnelwegen. Zij kunnen zogezegd weer een beetje opgelucht adem halen.