Teleurstelling Natuur & Milieu autoplan Kabinet

24 juni 2015

Teleurstelling Natuur & Milieu autoplan Kabinet

Natuur & Milieu reageert onthutst en zeer teleurgesteld op het voorstel autobelastingen 2017-2021 van het Kabinet. Alle tot nu toe opgebouwde sturing op zuinig rijden wordt met deze plannen teniet gedaan. Het Kabinetsplan legt daarmee een bom onder het Energieakkoord: er zullen 100.000 minder elektrische auto’s de weg op gaan dan afgesproken en de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s zal minstens 10% hoger komen te liggen. Dat betekent niet alleen meer milieuvervuiling, maar ook 10% hogere kosten aan de pomp. Het Kabinet negeert dit deze effecten volkomen, blijkt uit het voorstel.

Voorstel Kabinet
Zoals het er nu naar uitziet, stelt het Kabinet vandaag voor om nagenoeg alle vergroening in de autobelastingen versneld af te bouwen. Alle voordelen voor zuinige auto’s verdwijnen, uitgezonderd de voordelen voor de volledig elektrische auto. In het voorstel van het Kabinet gaat de bijtelling naar alle waarschijnlijkheid al per 2017 naar één tarief van 22%. Het voordeel voor de zakelijke rijders in zuinige (21%) en plug-in elektrische auto´s (15%) wordt per direct opgeheven  en de milieuvervuilende auto wordt aantrekkelijker gemaakt (van 25% naar 22%). Auto’s worden bovendien goedkoper om te kopen (lagere BPM) en te rijden (MRB) en ook hier wordt de milieusturing verkleind. Er komt geen voordeel voor particulieren die elektrisch willen rijden. Natuur & Milieu is blij met de hogere belasting op oude diesels zonder roetfilter.

De afbouw van de stimulering van zuinige auto’s levert veel geld op. Dat geld wordt nu gebruikt om autorijden goedkoper te maken. “De boodschap uit dit voorstel voor de autobelastingen is Minder vergroenen en goedkoper vervuilen”, zegt Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

Tegenstrijdig beleid
Met het voorstel van het Kabinet halen we de doelstelling zoals afgesproken in het SER Energieakkoord – 200.000 elektrische auto’s in 2020 – bij lange niet. Een halvering van deze doelstelling naar slechts 100.000 is nu zelfs lastig haalbaar. Er wordt door deze plannen vanaf 2017 geen stekker-hybride meer verkocht. Waar het Energieakkoord inzet op snelle afbouw van de vervuiling van mobiliteit en op omschakeling naar elektrisch rijden, stuurt het Kabinetsvoorstel precies de andere kant op. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s zal door de plannen met minstens 10% stijgen. Dat kost de autorijder € 400 per jaar extra.

“Deze plannen zijn in tegenstrijd met de afspraken waar het Kabinet zich in het Energieakkoord aan heeft gecommitteerd. Wat met het Akkoord wordt opgebouwd, wordt met de autobelastingen afgebroken,” aldus Maarten van Biezen “wij pleiten voor eenvoud in de autobelastingen, maar wel met een duidelijke toekomstvisie. Het geld dat nu wordt bespaard door het Kabinet, zou geïnvesteerd moeten worden in slimme stimulering van zuinig rijden. Alleen daarmee blijven de duurzaamheidsdoelstellingen haalbaar.”

Voorstel maatschappelijke coalitie
Twee weken geleden presenteerden Natuur & Milieu en de autosector een eigen voorstel voor de autobelastingen 2017 tot 2021. Een gebalanceerd plan van eenvoudiger belasten en slimmer stimuleren, waarin niet selectief gewinkeld kon worden. In het voorstel van het Kabinet blijft alleen het eenvoudiger belasten over. Slimmer stimuleren blijft volledig achterwege.

In het plan van de brede maatschappelijke coalitie zouden alle leaseauto’s in 4 jaar naar één bijtellingstarief van 21% gaan, uitgezonderd de elektrische auto. In ruil voor het afbouwen van de bijtellingen zou er een Innovatie/ EV-fonds komen van €250 miljoen per jaar om de aanschaf van (semi-) elektrische auto’s te stimuleren voor bedrijven én particulieren. Met deze langzame afbouw kan er op maat gestuurd worden op een zuiniger wagenpark. De kosten ervan kunnen grotendeels uit de extra autobelastingen worden betaald.