Tata Steel opent doekfilterinstallatie

18 december 2013

Tata Steel opent doekfilterinstallatie

Schonere lucht dankzij lange adem milieuorganisaties en bewoners.

Tatasteel Velsen doekfilterinstallatie
Tatasteel Velsen doekfilterinstallatie

Mede dankzij de jarenlange inspanningen van de  Milieufederatie Noord-Holland, de Dorpsraad Wijk aan Zee en Natuur &Milieu wordt de lucht bij IJmuiden een stuk schoner. Tata Steel heeft begin december de nieuwe doekfilterinstallatie bij de sinterfabriek in bedrijf genomen, waardoor minimaal 75 procent minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Dat is goed nieuws voor mensen, natuur en het milieu. De doekfilterinstallatie, die in feite bestaat uit meerdere doekfilters, heeft een totale oppervlakte van 45.000 m2, vergelijkbaar met 9 voetbalvelden! De enorme doekfilterinstallatie vangt schadelijke stoffen af, waaronder dioxine, zware metalen zoals lood, en fijnstof. Deze stoffen kunnen op langere termijn kanker veroorzaken en gezondheidsschade aan de luchtwegen. De emissiereductie is meer dan de fijnstofuitstoot van alle afvalverbrandingsinstallaties in Nederland.

Mede dankzij de realisatie van de eerste onderdelen van de Doekfilterinstallatie in 2011 en 2012 nam de totale uitstoot van fijn stof vanaf het terrein van Tata Steel in 2011 al met 7% af ten opzichte van het jaar ervoor en in 2012 met nog eens 16% ten opzichte van 2011. Dankzij de volledige ingebruikname van de installatie zal die uitstoot de komende jaren nog verder dalen.

De milieuorganisaties en de Dorpsraad hebben sinds 2006 juridische actie gevoerd om te zorgen dat Tata Steel gebruik zou gaan maken van de schoonst mogelijke productietechnieken om de mensen en de natuur in het gebied beter te beschermen. De Raad van State gaf hen in 2008 gelijk. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat de installatie, ter grootte van twee flatgebouwen, klaar is. Rolf van Arendonk (Milieufederatie Noord-Holland): ‘De milieuorganisaties en bewoners zijn blij dat de installatie ruim één jaar eerder dan gepland in gebruik wordt genomen. Hopelijk zijn een volgende keer geen jarenlange procedures nodig!’

Laatste nieuws 18/12/13: Dat maatregelen om de lucht schoner te maken in de IJmond hoognodig zijn, blijkt wel uit het feit dat gisteren de Monitorrapportage NSL 2013 van het RIVM is uitgekomen, waarin nu officieel is vastgesteld dat in 2012 de fijn stof norm in de IJmond op sommige plaatsen is overschreden en waardoor Nederland op dit gebied dus in overtreding is.  De EU kan Nederland hier een boete voor geven. Ook staat in deze rapportage te lezen en dat is verontrustend, dat men verwacht dat ook nog in 2015 (!) in de IJmond niet aan de fijn stof norm kan worden voldaan. Maatregelen blijven dus hard nodig. Gelukkig zijn provincie, de IJmond-gemeenten en bedrijven in het kader van de Milieudialoog bezig met het bedenken en nemen van maatregelen. Maatregelen die voor een deel ook ontleend zijn aan het Maatregelenpakket voor de IJmond  dat de Milieufederatie en de Dorpsraad hebben ingediend bij de Milieudialoog.

Rolf van Arendonk