Tata Steel boekt vooruitgang met reductie verlichting.

8 oktober 2015

Tata Steel boekt vooruitgang met reductie verlichting.

Tata Steel neemt op zaterdag 24 oktober weer deel aan het Nacht van de Nacht evenement, waarbij landelijk aandacht wordt gevraagd voor het reduceren van nachtelijke verlichting. Die avond wordt de verlichting op het terrein van Tata Steel zo veel mogelijk uitgeschakeld, vanzelfsprekend alleen waar dat veilig kan. Sinds de vorige editie van de Nacht van de Nacht heeft Tata Steel in IJmuiden op diverse gebieden vooruitgang geboekt met het structureel reduceren van de verlichting op het terrein. Op een groot deel van de 80 kilometer aan wegen is de verlichting nu ’s nachts met tweederde verminderd. Tevens is een proef gestart met het toepassen van LED-verlichting op het terrein en is een hemelhelderheidsmeter geïnstalleerd.

NachtMeetnet toont on-line hoe donker het is in Nederland na zonsondergang op een aantal locaties. Er zijn nu zes meetstations operationeel. Mogelijkheden voor uitbreiding van NachtMeetnet voor een betere landelijke dekking wordt nu onderzocht.

Tata Steel is doordrongen van het belang van het Nacht van de Nacht initiatief. Minder licht uitstoten kost energie en zorgt voor minder verstoring van de natuurlijke nachtelijke ritmes. Tevens is het voor Tata Steel een goede aanleiding om te kijken waar zij staan met het programma om nachtelijke verlichting op eigen terrein structureel te verminderen. Ten opzichte van vorig jaar is er opnieuw progressie geboekt. En Tata Steel blijft onverminderd werken aan het nog verder reduceren van lichtuitstoot. De inspanningen op dat gebied maken onderdeel uit van de bredere programma’s om zoveel mogelijk energie te besparen op de site van Tata Steel in IJmuiden en om de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving te minimaliseren.

Minder straatverlichting

De straatverlichting op de wegen op het noordelijk deel van het terrein van Tata Steel die niet voor de productie worden gebruikt, is sinds afgelopen maand met tweederde verminderd. Op die wegen worden ’s avonds en ’s nachts twee van de drie straatlantaarns uitgeschakeld tussen 18.00 en 21.00 uur en tussen 23.00 en 5.00 uur. Daarbij wordt dus rekening gehouden met de tijden van de ploegwissels. Indien dit uit veiligheidsoogpunt nodig is, kan de straatverlichting met één druk op de knop weer op 100% worden gezet. Op twee wegen, op het terrein, zijn de straatlantaarns als proef voorzien van LED-verlichting. De uitkomsten van deze testopstelling leveren inzicht op in de mate waarin en locaties waar deze vorm van verlichting op de wegen bij Tata Steel kan worden toegepast.

Hemelhelderheidsmeter

Om de nachtelijke verlichting van Tata Steel beter inzichtelijk te maken is er een zogenaamde hemelhelderheidsmeter geplaatst op een 10 meter hoge mast op het fabrieksterrein. Op de landelijke site zijn de resultaten te bekijken.

Tata Steel tijdens de Nacht van de Nacht 2013

bron: http://www.bic-news.nl/vooruitgang-met-reductie-verlichting/