Stortplaats de Lepelaar onder een snelweg?

18 december 2013

Stortplaats de Lepelaar onder een snelweg?

Stortplaats-de-lepelaar-MuiderbergDe chemische stortplaats de Lepelaar gelegen naast de snelweg A1 op de grens van Muidenberg/Naarden dreigt onder de verbrede A1 weggemoffeld te worden. Rijkswaterstaat (uitvoerder van de wegverbreding) én provincie Noord-Holland (verantwoordelijke voor de stortplaats) doen hier het zwijgen toe. In de plannen van Rijkswaterstaat voor de verbrede A1 (in de MER) maar ook in het saneringsplan van de provincie wordt hierover niets gezegd. Waarom wordt dit verzwegen?

Sterk verontreinigd grondwater
Stortplaats de Lepelaar is in het verleden gebruikt voor het storten van allerlei afvalstoffen van de chemische industrie. Hierdoor is het grondwater tot ruim 150 meter diepte sterk verontreinigd.
Op de stortplaats is een aantal jaren geleden een bovenafdichting aangebracht, die regelmatig gecontroleerd moet worden. Recentelijk heeft de provincie het saneringsplan tweede fase ter visie gelegd. Hierin wordt aangegeven hoe het sterk verontreinigd grondwater gesaneerd gaat worden en hoe de verontreiniging in de toekomst gemonitord gaat worden, want namelijk niet alles wordt gesaneerd maar wordt in de gaten gehouden. In het saneringsplan is echter niets te lezen van de plannen van Rijkswaterstaat om de verbrede A1 over de stortplaats aan te leggen.

  • Wat voor consequenties heeft dit voor de controle van de bovenafdichting? 
  • Hebben al die werkzaamheden geen effect op het grondwater en dus op een mogelijke verdere verspreiding van het verontreinigd grondwater? 

Hierover is niets te lezen in het saneringsplan. Daarom heeft de Milieufederatie een zienswijze ingediend en gevraagd naar een nieuw saneringsplan dat wel rekening houdt met de huidige plannen. Dit alles is van belang omdat deze stortplaats dichtbij het natuurgebied het Naardermeer is gelegen. De omwonenden van  de stortplaats zijn ook ongerust geraakt en hebben inmiddels juridische procedures aangekondigd. Ook Groen Links is bezorgd en heeft Statenvragen gesteld. De Milieufederatie zal de komende tijd de zaak goed in de gaten houden en zo nodig actie ondernemen.

Rolf van Arendonk