Stop CO2-uitvluchten – teken de petitie

21 november 2022

De luchtvaartsector is op de vlucht voor de klimaatdoelen

Van alle vervoersmiddelen is het vliegtuig het meest vervuilend. Om de klimaatdoelen te halen, moeten alle sectoren een bijdrage leveren – ook de luchtvaart. Maar de Nederlandse luchtvaartsector heeft samen met de overheid te lage doelen afgesproken voor het verlagen van de CO2-uitstoot. Alle sectoren hebben afgesproken dat de emissies naar nul moeten in 2050, maar de luchtvaart mag tot 2070 blijven uitstoten. De sector probeert de klimaatdoelen steeds weer te ontvluchten door de doelen zo laag mogelijk te houden, stappen die vervuiling écht stoppen te vertragen en te lobbyen tegen het wettelijk vastleggen van de klimaatdoelen. Natuur & Milieu heeft een petitie gestart om de CO2-uitvluchten te stoppen.

Een CO2-plafond voor de luchtvaart

Er moet een CO2-plafond komen waarmee de maximale uitstoot van de Nederlandse luchtvaartbranche wettelijk wordt vastgelegd. Net als dat gedaan is voor onder andere de industrie, landbouw, het verkeer en woningbouw. Als dit CO2-plafond eenmaal is ingesteld, heeft de luchtvaart geen uitvlucht meer. Vind jij ook dat de luchtvaart, net als alle andere sectoren, moet bijdragen om de klimaatdoelen te halen? Laat dan nu je stem horen en onderteken de petitie!

De impact van de luchtvaart op het klimaat

Vliegen draagt bij aan de opwarming van onze aarde. Een vliegtuig verbruikt grote hoeveelheden kerosine waardoor veel broeikasgassen zoals CO2 vrijkomen: in totaal is onze luchtvaartsector verantwoordelijk voor 15% van de Nederlandse klimaatemissies. Alsnog blijft de luchtvaart groeien. Net als andere sectoren, zal de luchtvaart een bijdrage moeten leveren aan de klimaatdoelen. Met een CO2-plafond kunnen we zorgen dat de luchtvaartsector haar klimaatdoelen niet meer kan ontvluchten.