Stichting Beemstergroen vecht voor bescherming Unesco werelderfgoed

6 juli 2018

Stichting Beemstergroen vecht voor bescherming Unesco werelderfgoed

Belangrijke rechtszaak over woningbouwplan in Zuidoostbeemster

Soms nemen overheden een loopje met hun eigen regels. Op landelijk niveau is het Unesco werelderfgoed ‘Stelling van Amsterdam’ beschermd tegen aantasting van de daar aanwezige unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Maar voor woningbouwplan ‘De Nieuwe Tuinderij’, met 300 woningen in Zuidoostbeemster’ schrapte de Provincie eigenhandig een deel van dit landelijk aangewezen gebied, omdat er geen te beschermen waarden meer aanwezig zouden zijn.

Bemiddelingsvoorstel

Stichting Beemstergroen heeft, samen met de Stichting Behoud Waterland, tegen dit woningbouwplan beroep ingesteld, wat op maandag 3 september jl. diende bij de Raad van State. De rechters vroegen daarin vooral naar de huidige situatie in het gebied. De Stichting Beemstergroen en Behoud Waterland wezen op het belang van de vroegere inundatiegebieden als integrerend onderdeel van de Stelling. Ze stelden voor om een ‘Heritage Impact Assessment’ (HIA) te doen, waarmee gedegen onderzoek plaatsvindt naar de impact van het woningplan op de landschappelijke waarden in Zuidoostbeemster. De gemeente staat helaas niet positief tegenover dit voorstel en wees dit initiatief af.

In de uitspraak, over 6 weken, buigt de rechter zich met name over de vraag of de Provincie eigenhandig een landelijk aangewezen beschermd gebied mag inperken.

Verbinding A8-A9

De Stelling van Amsterdam wordt ook bedreigd door de plannen voor een verbinding tussen de A8 en A9. Binnenkort houdt Milieufederatie Noord-Holland een bijeenkomst over alternatieven voor deze plannen en worden de mogelijkheden onderzocht voor een beschermingsplan voor de Stelling. De datum wordt nog bekendgemaakt.