Sterren Dichterbij in het Waddengebied.

14 december 2016

Sterren Dichterbij in het Waddengebied.

Tijdens de Nacht van de Nacht, 29 oktober j.l., ondertekenden 43 partijen de Intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Een heuglijk moment natuurlijk. Maar een intentieverklaring is één ding. Deze handen en voeten geven is de volgende stap. Ongeveer 20 mensen van verschillende organisaties uit de Kop van Noord-Holland brainstormden 30 november in Den Helder over de vraag wat we kunnen doen om een donker landschap in het Waddengebied te behouden, te versterken en te benutten.

Belangrijk was de aanwezigheid van vertegenwoordigers van drie betrokken gemeenten (Texel, Den Helder en Hollands Kroon) en de Port of Den Helder. Partijen die hier ook echt aan bij kunnen dragen door het verduurzamen van openbare verlichting en de verlichting in het havengebied van Den Helder. De constatering was dat er gelukkig al het nodige gebeurt en in gang is gezet. Zo is op Texel de hele openbare verlichting verduurzaamd en wordt bij Den Oever gewerkt aan een Waddenbelevingspunt waar ook het beleven van duisternis een thema is.

Een eye opener voor de meeste aanwezigen was dat vervangen van verlichting door LED niet per definitie beter is voor de kwaliteit duisternis. LED is fel en heeft een hoog gehalte aan blauw. Dit licht kan stevige lichthinder veroorzaken en de sterrenhemel extra versluieren. Wim Schmidt van het Platform Lichthinder, die dit punt inbracht,  raadde de aanwezigen aan om verlichting op sportvelden vooral niet te vervangen door LED omdat er slechte spullen worden aangeboden.

MNH werkt de opbrengst van de bijeenkomst uit tot een voorstel om een vervolg te kunnen geven aan deze mooie aanzet.

intentieverklaring-dark-sky-waddengebied