Sterren Dichterbij in het Waddengebied

12 december 2017

Sterren Dichterbij in het Waddengebied

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland sprak de afgelopen weken met partijen als Rijkswaterstaat, gemeenten Texel, Den Helder en Hollands Kroon en de havens van Den Helder en Den Oever over het terugdringen van lichthinder in het Waddengebied. Wat opviel was het draagvlak voor het werken aan het versterken van de kwaliteit duisternis in het Waddengebied en de bereidheid om ook maatregelen te nemen. Het mooie is dat overheden en bedrijven hier geld mee kunnen besparen en tegelijk energie besparen en de natuurwaarden in het Waddengebied versterken.

Wanneer zag u voor het laatst een vallende ster?

Zodra het in Nederland donker wordt, gaat overal het licht aan. Daardoor wordt de sterrenhemel steeds meer aan ons oog onttrokken. Het waddengebied is een van de donkerste plekken van Nederland. Dit is een belangrijke kwaliteit van een landschap, voor zowel dier als mens. Zo verstoort kunstlicht het natuurlijke gedrag van bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en draagt duisternis bij aan een unieke natuurbeleving voor de mens. Op de wadden zijn er veel meer sterren te zien dan in de randstad. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van zo’n duister gebied, zo dicht bij de Randstad, is bijzonder en uniek in de wereld.

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Maar ook in het waddengebied is het ’s nachts niet helemaal donker. Daarom hebben 43 partijen op zaterdagavond 29 oktober 2016, tijdens de Nacht van de Nacht, een intentieverklaring getekend om te komen tot een ‘Dark Sky’ voor het hele waddengebied, onder de vlag van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Minder lichtuitstoot betekent minder verstoring van het dag en nacht ritme van organismen in de Waddenzee en draagt bij aan het ongestuurd functioneren van de natuur.

Het doel van de intentieverklaring is dat duisternis een kernkwaliteit wordt van het hele Waddengebied en een unieke toeristische belevenis van Werelderfgoed Waddenzee. Want als het op de wadden ´s nachts altijd donker is, zal dit ook goed zijn voor het toerisme. De donkere nacht zal een trekpleister zijn voor mensen die op zoek zijn naar een unieke natuurbeleving. Het waddengebied is dan de plek, op een uurtje afstand van de Randstad, waar je nog écht kunt genieten van het volledige spectrum aan nebula´s, sterren en planeten.

Quick-wins terugdringen lichtuitstoot Waddengebied 
In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee heeft bureau Clafis een inventarisatie uitgevoerd in het noordelijk kustgebied waarbij de huidige lichtuitstoot in kaart is gebracht. De resultaten van deze quick scan lichtuitstoot is per gemeente gerapporteerd in een advies. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft in opdracht van de Provincie Noord-Holland per gemeente gesprekken gevoerd met relevante partijen over deze adviezen. Iedere ondertekenaar van de intentieverklaring wijst en maatregel aan die op korte termijn (in 2017/18) uitgevoerd wordt.

De adviezen van Bureau Clafis kunt u hier inzien.

De rapportage van Texel, waar de gemeente overigens al alle openbare verlichting heeft verduurzaamd, wordt binnenkort nog toegevoegd. Zodra alle gesprekken in het hele Waddengebied zijn afgerond worden ook de quick wins van alle deelnemende partijen gepubliceerd.

Meer lezen: Sterrendichterbij.nl/waddengebied