Sterren dichterbij

19 december 2014

Sterren dichterbij

Sterren Dichterbij is de naam van de aanpak waarmee iedereen makkelijk aan de slag kan om lichthinder aan te pakken. Deze aanpak staat uitgelegd op de website www.sterrendichterbij.nl, én staat centraal tijdens de werkconferentie die MNH samen met Provincie Noord-Holland organiseert op 4 februari 2015. Iedereen die aan de slag wil met het aanpakken van lichthinder is van harte uitgenodigd.

Op de website Sterren Dichterbij kan iedereen lichthinder melden op de lichthinderkaart en inspirerende oplossingen laten zien op de sterrenkaart.

 

 

Erna Krommendijk, senior projectleider

twitter: @ernakrommendijk