Start aanleg eerste proefperceel in agroforestry project

24 november 2023

Start aanleg eerste proefperceel in agroforestry project

In het kader van het project ‘Aan de slag met agroforestry’ zijn op vrijdag 24 november door de Provincie Noord-Holland en wethouders van de gemeente Dijk en Waard de eerste bomen geplant voor het proefperceel van ”De Korte Weg”. Anna Kuiper, eigenaar van ”De Korte Weg”, is een van de projectdeelnemers die experimenteert met elementen van agroforestry op haar terrein. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, het Louis Bolk Instituut en Fruitz for Life zijn initiatiefnemers van dit project en vergroten hiermee de kennis over agroforestry bij agrariërs.

Rendabel landbouwsysteem

Anna Kuiper, enthousiast over de mogelijkheden van agroforestry en pionier in dit project, plantte samen met deze partners de bomen op haar proefperceel. Dit perceel is onderdeel van haar 2,2 hectare agrarisch voedselbos. Dit ontwikkelt ze de komende jaren door naar 4,6 hectare. Met een diversiteit aan fruit, noten en kruiden is dit een intensieve vorm van agroforestry. “Met mijn deelname aan dit project wil ik laten zien dat agroforestry vele oplossingen biedt voor huidige uitdagingen in de landbouw, en daarbij, ook een rendabele agrarische methode kan zijn. Ik wil de optimale balans zoeken tussen economie en ecologie”. De aanplant van de eerste boom in dit project symboliseert de start van een nieuwe benadering in de landbouw, waarin we streven naar een evenwicht tussen productie en respect voor natuurlijke ecosystemen.

Proefpercelen

In nauwe samenwerking met een selecte groep agrariërs worden proefpercelen aangelegd op hun terreinen om te experimenteren met diverse elementen van agroforestry. Via de aanleg van ‘proefpercelen’ en de ontwikkeling van Do-It-Yourself-proefpakketten met bijbehorende factsheets willen we deze waardevolle kennis toegankelijk maken voor een breed scala aan agrariërs. De proefpercelen vormen de praktijkomgeving voor agrariërs. Denk hierbij aan percelen met walnoten- of fruitbomen, aangevuld met hagen en bloemenranden voor essentiële insectenbestuiving. In totaal zullen er 15 proefpercelen worden aangelegd in drie verschillende provincies, waarvan vijf in Noord-Holland.

Leergroep

Naast de praktische toepassing van agroforestry organiseren we een leergroep, bestaande uit geïnteresseerde agrariërs, die deelnemen aan excursies en workshops. De opgedane ervaringen uit de proefpercelen zullen worden gebruikt om ‘Do-It-Yourself pakketten’ te ontwikkelen. Deze pakketten voorzien agrariërs van laagdrempelige informatie om agroforestry toepassingen op hun eigen bedrijf te ontwikkelen. Het project streeft ernaar om met de aanplant van deze eerste boom niet alleen voedselbossen of agroforestrysystemen te realiseren maar ook een groeiende beweging naar duurzamere landbouwpraktijken teweeg te brengen.

Dit project is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, het Louis Bolk Instituut en Fruitz for Life.

Meer informatie?