Stagiaire onderzoekt realisatie Agroforestry

8 februari 2018

Stagiaire onderzoekt realisatie Agroforestry

Ons kantoor bruist inmiddels van de enthousiaste stagiaires die uiteenlopende onderzoeken en werkzaamheden voor ons doen. Graag stellen we Annabel van de Sande aan u voor. Ze is vierdejaars afstudeerder van de opleiding Landscape and Environment Management aan de Inholland Delft en werkt mee aan ons agroforestry project. In de opleiding staat het verbeteren van de leefbaarheid voor mens en dier in de Randstad centraal. Je leert adviezen schrijven en inrichtings- en beheerplannen maken voor de (groene) ruimtes.

Agroforestry

Het onderwerp waar ze zich mee bezig houdt, is ‘Agroforestry’. Dit is een vorm van landbouw waarin houtige gewassen gecombineerd worden met landbouwgewassen en/of dieren. Tijdens de oogst blijven hier dus planten staan die als schuilplaats kunnen dienen en voor voedsel kunnen zorgen. Dit wordt gedaan om het, nu nog kale, landschap fijner te maken voor planten en dieren.

Ze gaat een eerste verkenning maken voor vier locaties waar Agroforestry gerealiseerd kan worden. Hierbij gaat ze de vormen van Agroforestry onderzoeken, praten met alle betrokken partijen, de locaties en omgevingen uitvoerig bekijken. Vervolgens onderzoekt ze hoe Agroforestry in te passen is op deze vier locaties. Dit laatste levert uiteindelijk vier ontwerpplannen op en een informatiebundel waar de federatie later op voort kan borduren.