Staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn ontvangen pamflet

8 maart 2017

Staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn ontvangen pamflet

Meer groenten en fruit vermindert ziektelast Nederland met 5 procent en houdt ouderen gezond

Staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn ontvangen Manifest ‘Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn’

Nederland kan de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en de totale ziektelast met 5 procent verminderen, als overheid en zorgverzekeraars meer investeren in het eten van verse groenten en meer bewegen in de natuur. Bovendien levert dat minimaal 30 procent milieuwinst op. Dit staat in het pamflet “Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!” dat 18 organisaties vandaag aan de staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn aanbieden. Tijdens deze bijeenkomst kondigt Van Rijn de start aan van de “Landelijke Beweging Gezonde Voeding voor Ouderen”.

Vandaag bezoeken de staatssecretarissen Van Dam (voedsel) en Van Rijn (zorg) op uitnodiging van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland en het Louis Bolk Instituut de dakboerderij van Pennemes in Zaandam. “Pennemes is een kleinschalige zorginstelling voor ouderen die de kwaliteit van leven voor haar bewoners en haar cliënten in de wijk verbetert door slim te innoveren”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Bewoners eten gezond en koken zoveel mogelijk zelf, met verse groenten. Plantenwanden zuiveren de lucht in huiskamers. Op de dakboerderij teelt de dakboer met wijkbewoners groenten en kruiden. En met knuffelkippen en natuurbeleving wordt het medicijngebruik in het tehuis teruggebracht.”

Staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn in gesprek met bewoners Pennemes
Staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn in gesprek met bewoners Pennemes

Dit soort praktische innovaties in zorgcentra voor ouderen en wijken verbeteren de gezondheid van zorgbehoevenden en wijkbewoners en zijn bovendien goed voor het milieu. Daarom roepen 18 organisaties de overheid en zorgverzekeraars op om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen:

  1. Positieve initiatieven rond voeding voor ouderen structureel verder te ondersteunen met een programma gericht op gezonde voeding voor ouderen in zorginstellingen en wijken;
  2. Het aanstellen van een Minister van Voedsel & Gezondheid: die op alle beleidsterreinen integraal en daadkrachtig een gezonde levensstijl bevordert;
  3. Verder te investeren in het promoten van gezonde voeding: meer groenten en fruit uit de streek, meer plantaardige eiwitten en minder vlees en ongezonde producten;
  4. Burgers te stimuleren actief bezig te zijn, liefst buiten in het groen en met de natuur, ook zorgbehoevenden;
  5. In 2020 een substantieel deel van het zorgbudget te besteden aan het bevorderen van een gezonde levensstijl: positieve gezondheid en structurele investeringen bij zorginstellingen gericht op gezond eten en bewegen in het groen;
  6. Onderzoek te financieren op het gebied van preventie, complementaire zorg, voedsel als medicijn, kwaliteitsproducten en natuurinclusieve landbouw, groen in de stad, landschapsherstel en positieve gezondheid.

Gezond eten voor ouderen
De staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn lanceren tijdens deze bijeenkomst de “Landelijke Beweging Gezonde Voeding voor Ouderen” onder leiding van culinair publiciste Janny van der Heijden. Juist bij deze groep burgers is via voeding de kwaliteit van leven te verbeteren. Door verschillende stakeholders in dit veld te verbinden kunnen substantiële stappen gezet worden.

Gezond voor mens en aarde
Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, overhandigt het pamflet namens de 18 organisaties aan de staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn. “Uit onderzoek van ons blijkt dat ondervoeding onder ouderen in zorginstellingen afneemt en ouderen meer plezier beleven aan hun maaltijd als het wordt bereid met verse, lokale en herkenbare producten. Maar gezond eten is natuurlijk goed voor iedereen. Met een gezond eetpatroon – meer groenten en fruit, noten, peulvruchten, minder vlees – kunnen we de kans op vroegtijdig overlijden en hart- en vaatziekten met 15 tot 20 procent verlagen. Ook meer bewegen in de natuur draagt significant bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. En wanneer we in Nederland meer groenten eten in plaats van vlees, dringen we het mestoverschot terug, besparen we veel energie, grondstoffen, CO2-uitstoot en water.”