Spannende rechtszaak over Formule 1

5 juli 2021

Spannende rechtszaak over Formule 1

Op 1 juli diende voor een goed gevulde zaal van de Rechtbank Haarlem de zaak over de stikstof uitstoot, en de effecten op beschermde soorten, van de Formule 1 op het circuit Zandvoort. Voor de Formule 1 moet het circuit ingrijpend worden aangepast, en de race zelf en de toeschouwers brengen ook extra stikstofuitstoot met zich mee.

De milieufederatie heeft zich aangesloten bij het beroep dat Stichting Duinbehoud en Rust bij de Kust hebben ingesteld. Ook MOB Nijmegen, bekend van het PAS-proces, en Natuuralert hadden beroep ingesteld. De provincie, als vergunningverlener, had zich verzekerd van de steun van de landsadvocaat en ook het circuit zelf had een prominente advocaat ingehuurd.

Er waren felle discussies in de rechtszaal over de stikstofcijfers. Volgens de advocaat van MOB gebruikte de provincie “flauwekulcijfers” voor de berekeningen. Ook Duinbehoud had een kritisch tegenrapport opgesteld. De rechters gingen daar met hun vragen uitgebreid op in. Het ging er vooral om wat als “referentiesituatie” mocht tellen, vanuit bestaande vergunningen. De “salderingregels” van de provincie staan nieuwe activiteiten namelijk toe als de uitstoot niet toeneemt.

De advocaat van de provincie betoogde herhaaldelijk dat er in totaal op het circuit niet meer geracet wordt, en dat de auto’s schoner worden. Hierop kwam uitgebreid onderbouwde kritiek van de appellanten. Ook werd bestreden dat die oude vergunningen echt een serieuze beoordeling van de effecten op de (omliggende) beschermde natuurgebieden inhielden, en dus als referentie konden gelden.

Voor de toeschouwers was de discussie voor een deel ook een moeilijk te volgen juridisch steekspel, met name over de vergunningplicht en het procesbelang van de appellanten. In ieder geval gaat de rechtszaak belangrijke jurisprudentie opleveren.

Op 13 juli 2021 maakte de Rechtbank bekend dat ze niet zoals gewoonlijk na zes weken uitspraak gaat doen, maar eerst een advies van de StAB, de technische adviseur van de rechtbanken, wil hebben. De uitspraak komt daardoor 3 maanden later.

Meer informatie over deze rechtszaak?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur