Schiphol kan wegvallen Lelystad onmogelijk opvangen

21 februari 2018

Schiphol kan wegvallen Lelystad onmogelijk opvangen

 “Invoeren benodigde extra veiligheidsmaatregel is niet van vandaag op morgen geregeld.”

Schiphol kan de op Luchthaven Lelystad geplande vluchten niet overnemen. Dat kan niet vanwege het gebrek aan milieuruimte, vanwege het ontstaan van een forse toename van de overlast voor bewoners en niet omdat de veiligheid van omwonenden dan in het geding komt. “De extra veiligheidsmaatregelen die Schiphol – volgens de NLR – moet nemen om beperkt te kunnen groeien, kunnen volgens mij nooit binnen een jaar gerealiseerd worden”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland.

Met 500.000 vluchten is Schiphol vol. Akkerman: “De luchthaven piept en kraakt aan alle kanten. Ook beperkte groei, zelfs met 10.000 vluchten, is niet mogelijk zonder dat de ongevallenkans per vlucht toeneemt. Tenzij er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Maar welke dat dan moeten zijn, en of die volgend jaar al ingevoerd kunnen worden, dat is nog zeer onduidelijk.”

Vierde-baan-regel

Bovendien zijn de zogenaamde voorkeurs start- en landingsbanen vol. “Dat betekent dat om überhaupt te kunnen groeien start- en landingsbanen die de meeste overlast veroorzaken, vaker gebruikt gaan worden”, aldus Akkerman. “In vaktermen: de vierde baanregel zou dan verruimd moeten worden. En dat kan niet. Want voor bewoners in bijvoorbeeld Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen betekent dat fors meer overlast. Terwijl juist is afgesproken dat groei alleen mogelijk is als de overlast afneemt.”

Veiligheid

Het NLR rapport (februari 2018) Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol, stelt dat een beperkte groei van het jaarlijkse aantal vliegbewegingen het risico op ongevallen voor 9 (van de in totaal 36) geïdentificeerde ongevalscategorieën kan vergroten (p. 108). In het rapport wordt geconstateerd dat groei zonder toenemende ongevalskans alleen mogelijk is als er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen (p. 108). Akkerman: “Het rapport noemt een groot aantal maatregelen. Onduidelijk is wat het effect van de maatregelen is, of het gaat om alle, individuele of een combinatie van maatregelen. En de vraag is ook of invoering realistisch is.”

Tekort aan radiotelefoniefrequenties

Voor ongevallen zoals een botsing van twee vliegtuigen in de lucht stelt de NLR bijvoorbeeld maatregelen voor die nog geen beleid zijn op Schiphol. Er is bijvoorbeeld een tekort aan radiotelefoniefrequenties (NLR, 2018: 10). “Ik vraag me af of dat snel met alleen ICT opgelost kan worden. Of technisch geformuleerd: of het realistisch en veilig is vaker gebruik te maken van datalink en vaker gebruik te maken van automatische hand-over”, aldus Akkerman.

Botsingen op de grond

Akkerman: “Ook is er voor het voorkomen van zogenaamde Runway Incursions op slechts 2 van de mogelijke 13 maatregelen beleid, aldus de NLR (p.121). Hoe drukker, des te meer kans op dit soort ongevallen. Dus daar is meer nodig, schat ik in.” Runway Incursions zijn alle gebeurtenissen waarbij vliegtuigen, voertuigen of personen in het start en landingsgebied aanwezig zijn, terwijl dat niet mag.

“Vooral het uitvoeren van extra maatregelen die ongevallen op de grond moeten voorkomen noemt de NLR uitdagend. Schiphol maakt pas op 2 van de 8 maatregelen beleid (NLR, 2018: 120). Denk aan botsingen tussen grondvoertuigen en vliegtuigen, schades als gevolg van verkeerd uitgevoerde achteruitrijden en jet blast”, stelt Akkerman. Wanneer schades voor de start niet worden opgemerkt kan dit tot ongevallen leiden tijdens de vlucht, aldus de NLR.