Wij zijn het eens: Schiphol kan niet verder groeien

11 januari 2019

Wij zijn het eens: Schiphol kan niet verder groeien

Bewonersvertegenwoordigers, bestuurders van gemeenten en provincies en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) zijn het er over eens: Schiphol kan niet verder groeien!

Voor bewoners en bestuurders geldt dat die eerst willen zien dat de beloofde maatregelen die de geluidsoverlast moeten beperken resultaat opleveren. Dat betekent in hun ogen dat voor 2023 geen groei kan plaatsvinden. Pas als de maatregelen werken willen ze verder overleggen over de toekomst van Schiphol na 2023. De MNH is van mening dat de Luchtvaart – op Schiphol, in Nederland, maar ook wereldwijd – sowieso niet verder kan groeien. Een groeistop, en beter nog krimp, is nodig om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen.

Overleg ORS

Het overleg in de Omgevingsraad Schiphol heeft in de ogen van de MNH ook positieve punten opgeleverd. Er lijkt sprake van een trendbreuk in het groei-denken bij Schiphol en de KLM. Zij nemen de lasten van omwonenden en de maatschappelijke onrust serieuzer en accepteren – in de onderhandelingen tot nu toe – een groei tot 525.000 extra vliegbewegingen. Dat is veel minder dan de eerdere wensen van de luchtvaartsector, die uitkwamen op 540.000 of zelfs 620.000 vliegbewegingen.

Daarnaast worden door de Omgevingsraad belangrijke aanvullende maatregelen voorgesteld. Zo komen er harde afspraken voor de trein als alternatief voor vliegen op Europese bestemmingen. Ook komt er een nieuw stelsel voor geluidshinder dat meten, berekenen en hinderbeleving combineert. Daarnaast is afgesproken dat de zogenaamde vierdebaanregel strikt wordt nageleefd. De geluidshinder wordt verder beperkt door hoger aan te vliegen tijdens het landen, het aantal nachtvluchten wordt teruggebracht en er wordt meer geld beschikbaar gesteld voor woningisolatie. Bovendien komt er een actieplan om de uitstoot van (ultra)-fijnstof te verminderen.

Evenwichtig advies

Het zal vooral van de KLM afhangen of de Omgevingsraad een evenwichtig advies oplevert dat recht doet aan de klimaatopgaaf en de zorgen uit de maatschappij. Over dat advies wordt nu verder overlegd.

Voor de MNH geldt: stop de luchtvaartgroei.

Met vriendelijke groet,

Sijas Akkerman,

Directeur