Samen de sluipende verstening van het Noord-Hollandse landschap voorkomen

27 juni 2024

Samen de sluipende verstening van het Noord-Hollandse landschap voorkomen

Noord-Holland kent 32 Bijzonder Provinciale Landschappen waarin het landschap is beschermd. De provincie heeft plannen om deze beschermende regels te versoepelen en hier meer woningbouw mogelijk te maken. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland maakt zich hier samen met Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten grote zorgen over. Volgens ons is de versoepeling onnodig, draagt het niet bij aan het fijn wonen in steden en dorpen én zorgt het voor sluipende verstening van het landschap. Help mee de versoepeling van de regels te voorkomen zodat we onze landschappen blijven beschermen voor toekomstige generaties. Samen staan we sterk! 

Dien een zienswijze in

Voorbeeldtekst voor zienswijze

De Bijzonder Provinciale Landschappen zijn unieke gebieden in Noord-Holland. Ze zijn levende monumenten van onze geschiedenis, bieden ons rust en schoonheid en er leven veel planten- en diersoorten. Als de plannen van de provincie doorgaan, kunnen er straks aan randen van dorpen en steden wijken tot wel vijfentwintig woningen worden bijgebouwd. In het voorstel blijft alleen het weidevogelleefgebied beschermd maar bijvoorbeeld cultuurhistorische landschappen bij molens, beschermde dorpsgezichten, buitenplaatsen en kastelen staan op het spel.  

Onnodige bouw in het landschap 

Er zijn inderdaad extra betaalbare woningen in Noord-Holland nodig. Onderzoek van de provincie Noord-Holland zelf toont alleen aan dat er op dit moment al meer dan voldoende bouwlocaties zijn. Om gebruik te maken van deze locaties binnen steden en dorpen zou de provincie gemeenten moeten helpen met extra ambtelijke capaciteit en het soepel laten doorlopen van vergunningstrajecten. Dáár blijken namelijk de knelpunten te liggen, en niet bij de bouwbeperking in het kostbare landschap. Als bouwen buiten de bestaande dorpen en steden ècht noodzakelijk is, heeft de provincie bovendien nu al de mogelijkheid om dat bij uitzondering mogelijk te maken. Versoepeling van de regels is dus niet nodig. 

Villa’s dragen niet bij aan leefbaarheid 

Bovendien dragen nieuwe kleine wijkjes aan de dorpsranden weinig bij aan de leefbaarheid. De kans is groot dat die woningen villa’s worden; daar is voor projectontwikkelaars het meeste aan te verdienen. Dat terwijl extra woningen voor jongeren en ouderen binnen de dorpskern de leefbaarheid wel vergroten en tegelijkertijd het omringende landschap ontzien.  

Laat uw mening horen 

Wil je ook voorkomen dat de provincie Noord-Holland de regels van de Bijzonder Provinciale Landschappen versoepelt? Laat dan vóór 31 juli je reactie bij de provincie Noord-Holland horen.

Dat kan door dit formulier op de website van de provincie in te vullen. We hebben een voorbeeldtekst gemaakt waar je gebruik van kan maken. Je kan deze natuurlijk ook naar eigen inzicht aanpassen of aanvullen. Je reactie heet formeel een ‘zienswijze’ en is gericht op het ‘Ontwerp derde herziening Omgevingsverordening NH2022’.

Dien een zienswijze in

Voorbeeldtekst voor zienswijze

Informatie over de wijziging

Meer informatie?

Profiel Liselotte Roodbol

Liselotte Roodbol

Projectmedewerker Natuur en Biodiversiteit