Ruim 80 gemeenten en bewonersinitiatieven gaan gezamenlijk voor aardgasvrij

16 september 2021

Ruim 80 gemeenten en bewonersinitiatieven gaan gezamenlijk voor aardgasvrij

Participatiecoalitie ziet aantal samenwerkingen toenemen

Al 82 gemeenten en bewonersinitiatieven hebben afgesproken samen de overgang naar aardgasvrije wijken te gaan waarmaken. Initiatieven en gemeenten hebben deze mijlpaal vanmiddag gevierd, in het bijzijn van Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord. De samenwerkingsafspraken zijn begeleid door de Participatiecoalitie. Met deze mijlpaal zet de Participatiecoalitie een goede stap in het vervullen van de afspraken die het heeft gemaakt met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat: minimaal 100 samenwerkingen realiseren.

“Op de weg naar een aardgasvrije samenleving kunnen bewoners en gemeenten niet zonder elkaar. Door krachten te bundelen, wordt iedereen gehoord en wordt er gezocht naar een duurzaam alternatief voor aardgas waar alle bewoners achter staan. De slagingskans is dan ook veel groter. Als bewoners en gemeente met elkaar afspraken maken over samenwerken, is dat dus een belangrijke stap richting een goed proces naar een duurzame toekomst voor een buurt. En daar heeft iedereen profijt van. We merken dat steeds meer gemeenten en bewonersinitiatieven elkaars meerwaarde inzien en de handen ineen willen slaan,” aldus Kirsten Notten namens de werkgroep Aardgasvrij van de Participatiecoalitie. “Daar zijn wij heel blij mee!”

Samenwerken stimuleren

De Participatiecoalitie heeft als doel en taak minimaal 100 bewonersinitiatieven te begeleiden om constructief samen te werken met hun gemeente. Dit is afgesproken met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. De coalitie ondersteunt door initiatieven en gemeenten bij elkaar te brengen, kennis en ervaringen van voorgangers te delen, en te helpen bij het maken van samenwerkingsafspraken.

Op naar de 100

In alle provincies zijn al samenwerkingen te vinden. Bijvoorbeeld in Den Bosch en Eindhoven, waar bewonersgroepen zich voorbereiden om met de buurt van het gas af te gaan. Of in Fyske Marren, waar bewoners en gemeente samen onderzoeken hoe ze hun woningen en bedrijfsgebouwen op een duurzame manier kunnen gaan verwarmen. Bekijk een overzicht van alle samenwerkingen op participatiecoalitie.nl/samenwerkingen.

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: de Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners, Energie Samen en Stichting Buurkracht. Door het bundelen van kennis en ervaring over bewonersparticipatiekomen goede buurt- en wijkplannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. De Participatiecoalitie weet wat er lokaal speelt en zet haar gezamenlijke netwerk in om samen de overgang naar hernieuwbare energieopwekking te maken en de slagingskans van energieprojecten in gemeente of regio’s te vergroten. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, hebben de vijf organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Participatiecoalitie.nl