RIVM: Gezonde lucht in Nederland haalbaar

11 mei 2015

RIVM: Gezonde lucht in Nederland haalbaar

Uit onze luchtkwaliteit kaart blijkt dat in bijna alle gemeenten in Noord-Holland  de lucht net niet gezond of zelfs ongezond is, gerelateerd aan de gezondheidsnormen die de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO) stelt.  Wij blijven dan ook een oproep richten aan de gemeenten dat zij (verkeers)maatregelen blijven nemen voor het bevorderen van gezonde lucht. Het net verschenen RIVM rapport  – waarin staat dat het bereiken van een gezonde lucht in Nederland haalbaar is – onderstreept onze dringende oproep. Hoewel de lucht de laatste tijd schoner is geworden veroorzaken de huidige luchtverontreinigingsniveaus nog steeds een verkorting van de gemiddelde levensverwachting met meer dan een jaar, aldus het RIVM. Het is niet zo dat alleen ouderen hiermee te maken krijgen. Gezondheidsschade treedt op onder alle leeftijdscategorieën en kan dus ook betekenen dat jongeren 10-20 jaar eerder doodgaan vanwege de luchtverontreiniging, aldus het rapport.

Luchtkwaliteit die voldoet aan de WHO-normen is haalbaar in Nederland volgens het RIVM als al het vastgesteld beleid wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Dus door gewoon te doen wat al is afgesproken kunnen we de lucht gezonder maken. Alleen is er niet altijd de politieke wil om dat ook te doen. Wij zullen de overheden dan ook  hierop blijven aanspreken.

r.van.arendonk@mnh.nl

  het RIVM rapport