Puur Slim Westfriesland

27 januari 2016

Puur Slim Westfriesland

Wie kent hem niet? Zo’n wijk die in de jaren 60 of 70 is gebouwd. Rijtjes woningen die er bijna allemaal hetzelfde uit zien. Vaak een echte doorzonwoning met voortuintje, achtertuin en groot raam naast de voordeur. In Nederland bestaat een heel groot deel van de woningvoorraad uit deze naoorlogse woonwijken. In de jaren 70 waren deze wijken een vernieuwing maar inmiddels zijn ze op energiegebied aan vernieuwing (en besparing) toe.

Al een jaar lang werkt Natuur en Milieufederatie Noord-Holland samen met Bouwend Nederland, Uneto-VNI, de gemeenten in Westfriesland, de Rabobank en diverse vooruitstrevende ondernemers, aan het optuigen van een vernieuwend woningrenovatieconcept voor dit type woning. De eerste stap daarin is het opzetten van een samenwerkingsverband dat een project kan gaan uitvoeren. Dat is gelukt. De Stichting Puur Slim West-Friesland is inmiddels een half jaar actief. De Natuur en Milieufederatie is deelnemer aan het project dat de stichting uitvoert.

Hoofddoel van het project is dat 75 huiseigenaren minimaal twee of meer energiebesparende maatregelen aan hun woning laten uitvoeren. Daarvoor worden ca 1500 gelijksoortige jaren 60-80 woningen (gemiddeld 500 per gemeente) geselecteerd. In de wijken en dorpen van West-Friesland zijn we inmiddels zo ver. De woningen zijn geselecteerd en met een vernieuwend energetisch renovatieconcept kan er tegen een scherpe prijs worden verbouwd.

De Natuur en Milieufederatie begeleid het co-creatieve proces met de bewoners van dit type woning. Daarna nemen we stappen om het renovatieconcept uit te dragen in de regio Westfriesland. Pure slimheid hoor, die West-Friezen!