Provincie onderzoekt mogelijke ruimte windmolens Noordzeekanaalgebied

20 februari 2014

Provincie onderzoekt mogelijke ruimte windmolens Noordzeekanaalgebied

Al enige tijd is bekend dat de gemeenten Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Velsen en Haarlemmermeer meer windmolens in het Noordzeekanaalgebied willen hebben.

De provincie heeft de vijf gemeenten onlangs laten weten dat er mogelijkheden zijn. Maar het beleid is wel om plaatsing te laten samenvallen met herstructurering. Dat wil zeggen: de provincie wil de komende jaren 105,5MW aan windenergie op land realiseren door oude molens te laten vervangen door nieuwe, waarbij er voor elke twee molens maar één terug zou mogen komen!

Met het vastleggen van de ruimte voor 105,5MW benodigde energie kan worden voldaan aan de afspraken met het Rijk over de volledige toename van 685,5MW.
MNH is van mening dat dit herstructureringsbeleid hooguit zal bijdragen aan vernieuwing van het molenpark. De vraag blijft echter of het gevolgde beleid zal leiden tot het halen van de gestelde capaciteitsdoelen. Wij denken dat bijplaatsen de enige oplossing is en dat bijvoorbeeld het Noordzeekanaalgebied nog wel mogelijkheden biedt voor extra molens. De molens detoneren immers in dit gebied veel minder dan op sommige andere plaatsen in de provincie. In zijn algemeenheid stellen wij dat het plaatsen van extra molens kan, als er van te voren in een gebied of regio met bewoners, belanghebbenden uitvoerig is besproken wat  de consequenties zullen zijn. In onze volgende Nieuwsbrief zullen we uitgebreider stilstaan bij het nieuwe beleid van de provincie op het gebied van windenergie.