Provincie investeert in Natuurinclusieve landbouw

17 mei 2018

Provincie investeert in Natuurinclusieve landbouw

In 2030 moet alle grondgebonden landbouw in de provincie Noord-Holland bijdragen aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken, stelt de provincie € 750.000 beschikbaar om te investeren in kennis, netwerken te faciliteren, samenwerkingen te ondersteunen en kennisinnovatie te stimuleren.

Versterken van biodiversiteit

Landbouw dient volgens de provincie duurzaam te zijn. Dat betekent bewust (her-)gebruik van grondstoffen en energie. Natuurinclusief maakt deze ook ecologisch robuuster. Deze vorm van landbouw maakt gebruik van wat de natuur op en rond het bedrijf te bieden heeft, versterkt de biodiversiteit en belast de natuur zo min mogelijk. Landbouw komt voor in vele schakeringen en omstandigheden verschillen per gebied en per bedrijf. De provincie vindt dat elke boer moet kunnen bijdragen vanuit de kracht van zijn of haar bedrijf.

4 pijlers

Het programmabudget van € 750.000 is beschikbaar voor onderwerpen die de Natuur- en Milieufederatie ophaalde bij stakeholders. Het programma gaat uit van 4 pijlers:

  1. kennis,
  2. netwerk
  3. keteninnovatie
  4. gebiedstrajecten

Bij kennis gaat het om bijvoorbeeld stimuleren van praktijkgerichte cursussen voor boeren en verandering van aanbod bestaand agrarisch onderwijs. Bij de tweede pijler om het versterken van kleinere netwerken binnen bestaande en nieuwe structuren. Bij keteninnovatie onder meer om het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Tot slot bij de laatste pijler om de denkwijze achter natuurinclusieve landbouw toe te passen op gebieden waar natuurdoelen voorop staan en of er een business case mogelijk is voor een agrarisch bedrijf.

Bron: Provincie Noord-Holland