Uitreiking prijs ‘De Knoop’

13 januari 2018

Uitreiking prijs ‘De Knoop’

Op 10 januari is tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Terrein Beheerders Overleg (TBO) geproost op 2018. Sijas Akkerman luidde, als kersverse voorzitter van TBO, de avond in met als titel: niet iedereen is een buitenmens, maar niemand is een binnenmens. (Nieuwjaarsspeech TBO). Hierin stond het TBO-thema voor 2018 centraal: natuurinclusieve landbouw: een vorm van (biodiverse) duurzame landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen.

Na de openingsspeech sprak de gedeputeerde van de Provincie, Adnan Tekin, het publiek toe en stimuleerde de toenemende focus op biodiversiteit met daarbij aandacht te blijven vestigen op de kwaliteit van hectares. In 2017 ontving hij de waarderings- en aanmoedigingsprijs ‘De Knoop’ die elk jaar tijdens deze bijeenkomst wordt uitgereikt. Met deze prijs moedigen de natuurbeheerders de winnaar aan om goede voornemens uit te spreken over het behoud en ontwikkeling van natuur. Tekin kreeg de eer om ‘De Knoop’ aan de winnaars van 2018 te overhandigen: de vier agrarische natuurverenigingen van Noord-Holland: Waterland en Dijken, De Lieuw (Texel), Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden en Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid.

Walter Menkveld benadrukt de waardering voor boeren

Walter Menkveld sprak voor de collectieven (en verving hierbij Sjaak Hoogendoorn). Hij onderstreepte het belang van de waardering voor de vele boeren die al bezig zijn met natuurinclusieve landbouw. Vervolgens benoemde hij de initiatieven waar de agrarische natuurverenigingen bij betrokken zijn (bijvoorbeeld de ontwikkeling van bodemcoaches). Ook sprak hij van vele ideeën voor samenwerking met de Natuur –en Milieufederatie, de Provincie en andere partijen om samen te werken aan een Living Lab Natuurinclusieve Landbouw. Een samenwerking waar in 2018 nog meer aandacht aan wordt besteed.

Ondertussen waren de bubbels gearriveerd en werd er getoost op een jaar goede samenwerking en een natuurinclusief Noord-Holland!

*TBO bestaat uit samenwerkende Terreinbeheerders (natuur en recreatiebeheerders) in Noord Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatie Midden Nederland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Waternet.