Proeftuin Agroforestry succesvol van start

7 mei 2019

Eerste resultaten Proeftuin Agroforestry

Op 26 april 2019 plantte Wil Sturkenboom van Fruittuin van West, samen met een groep vrijwilligers, de eerste boom van diverse voedselbossoorten. Hiermee ging het project ‘Proeftuin Agroforestry’ officieel van start. Met dit project komen we tot mooie resultaten in de fruitteelt, waaronder het vergroten van de biodiversiteit, het voorkomen van ziekten en het minder toepassen van bestrijdingsmiddelen.

Nog gezonder fruit produceren

De Fruittuin van West is een biologisch fruitbedrijf dat op zoek is naar manieren om nog gezonder fruit te produceren. Een van de uitdagingen is het voorkomen van ziekten (zoals schurft – een heel groot probleem in de fruitteelt) en plagen (zoals zwarte kersenluis en de suzuki’s fruitvlieg). Eén oplossing is het verder uit elkaar zetten van de fruitbomen, maar dan kunnen er natuurlijk minder op een perceel.

Bij de Fruittuin van West gaan ze een paar stappen verder. Door te experimenteren met diversiteit en gelaagdheid proberen ze het systeem meer in balans te brengen en zo natuurlijke vijanden van de plagen te introduceren, te lokken of te stimuleren. Het inzetten van kippen onder de fruitbomen is daar een voorbeeld van. Zij eten insecten, insectenlarven en vallend fruit dat insecten aantrekt door rotting. Wil Sturkenboom ontdekte dat ziekten en plagen beter beheersbaar worden door bepaalde soorten bomen, planten en dieren bij elkaar te plaatsen. Zo merkte hij dat de combinatie van kersen en frambozen goed werkt om onder andere de suzuki’s fruitvlieg te onderdrukken.

Diversiteit

Tijdens de eerste plantdag zijn – met hulp van een groep vrijwilligers – combinaties van diverse fruitsoorten geplant, samen met wilgen en populieren. Als experiment, geïnspireerd op de voedselbostechnieken van internationaal voedselbosexpert Ernst Götsch, teelt Wil Sturkenboom ook aardappelen onder de fruitbomen. In de randen van het perceel wordt nog een grotere diversiteit aan voedselbosbomen neergezet. Denk daarbij aan hazelaars, amandelbomen, vijgenbomen, kweeperen, mispels en perziken.

Meer insecten, minder bestrijdingsmiddelen

Meer diversiteit trekt insecten en vogels aan die het systeem in balans houden. Bij de keuze van de soorten is rekening gehouden met de bloeitijd. Door de ‘bloeiboog’ (opeenvolging van bloeiende soorten) zo lang mogelijk te maken is er jaarrond voedsel voor insecten, die zelf ook weer voedsel zijn voor bepaalde vogels. Kortom: door de toename van natuurlijke vijanden krijgen ziektes en plagen minder kans in de tuin. Met als voordeel dat er veel minder (biologische) bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden. Meer insecten in de tuin zijn bovendien goed voor de bestuiving van de fruitbomen.

Samenwerking

De Fruittuin van West is de eerste van vier ondernemers/instellingen waarmee we – in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, Landscape Foodscape (Jelle Fekkes) en het Clusius College – ontwerpen maken die geïnspireerd zijn op verschillende agroforestrysystemen en voedselbostechnieken. Het project krijgt financiële steun vanuit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Provincie Noord-Holland

Meer informatie over dit project?