Proeftuin Agroforestry Noord-Holland gaat van start

18 april 2019

Proeftuin Agroforestry Noord-Holland gaat van start

Help mee met planten

Op vrijdag 26 april wordt de eerste boom geplant voor het project Proeftuin Agroforestry bij de Fruittuin van West in Amsterdam. Hiermee wordt een start gemaakt van een agroforestrysysteem dat bijdraagt aan een meer biodiversiteit in de fruitteelt. De ambitie van eigenaar en fruitteler Wil Sturkenboom is om met meer diversiteit en gelaagdheid in de fruittuin beter bestand te zijn tegen ziektes en plagen in zijn fruit. Iedereen is 26 april van harte welkom om te helpen met het planten van de bomen en kennis op te doen over agroforestry systemen en ontwerpen.  

Van de eerste plantdag in het project wordt een feestelijke dag gemaakt met een uitgebreid programma. Ontvangst is om 10.45 uur waarna Wil Sturkenboom dieper ingaat op zijn agroforestry plannen in de Fruittuin van West. Na de lunch, om 12.45 uur, gaat de eerste fruitboom de grond in. Aansluitend kunnen bezoekers meehelpen bij het planten van meerdere bomen waaronder notenbomen en een aantal nieuwe fruit- en bessensoorten. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Helpers krijgen als dank voor hun bijdrage een frambozenplant mee naar huis. Fruittuin van west is gelegen aan de Tom Schreursweg 48, 1067 MC Amsterdam.

Project Proeftuin

De Fruittuin van West is de eerste van de vier ondernemers in het project Proeftuin Agroforestry met wie de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, voedselbosarchitect Jelle Fekkes en het Clusius college ontwerpen maakt voor voedselbossen en/of agroforestry systemen. Het project wordt ondersteund door de Provincie Noord-Holland en krijgt financiële steun vanuit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Provincie Noord-Holland