Proef je landschap!

2 april 2014

Proef je landschap!

Steeds meer mensen en organisaties interesseren zich voor voedsel. Consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt en een stem hebben in het aanbod. Daarnaast hecht een groeiend aantal mensen aan gezond en voedzaam eten dat met respect voor natuur en de dieren wordt geproduceerd.

Aan de aanbodzijde zoeken producenten naar nieuwe afzetmarkten en nieuwe combinaties om een antwoord te vinden op de macht van de supermarkten. Tegelijkertijd wordt voor het beheer van de landschappen, rondom de grote steden, naar nieuwe verdienmodellen gezocht waarin voedselproductie een vaak genoemde oplossingsrichting is. Zo ontstaat er een nieuwe dynamiek waarbij de grootschalige fabrieksmatige voedselproductie voor een anonieme consument, die na de tweede wereldoorlog in gang werd gezet, concurrentie krijgt.

Noordermarkt AmsterdamLokale boeren- en burgerinitiatieven

MNH wil samen met lokale boeren- en burgerinitiatieven het vuurtje van deze voedselrevolutie aanjagen. Vanuit het idee dat met voedselproductie meer dan alleen voedsel wordt geproduceerd, maar verschillende waarden worden gecreëerd. Zoals:

  • een mooi en aantrekkelijk landschap
  • een gezonde bodem
  • gezonde voeding
  • gesloten kringlopen
  • versterking van de regionale economie.

Kortom, een regionale voedselstrategie. Daarbij is het nodig te werken aan onder meer het verkorten van ketens, nieuwe logistieke concepten, nieuwe vormen van (coöperatieve) samenwerking en nieuwe bedrijfsmodellen. Maar er zijn vast en zeker meer oplossingsrichtingen noodzakelijk en te bedenken.

MNH heeft samen met LTO Noord en Platform Eetbaar Amsterdam Holland het initiatief genomen om de samenwerking tussen burgers en agrariers te stimuleren. In een eerste verkennende bijeenkomst met zowel boeren, vertegenwoordigers van stadslandbouw en partijen die werken in het verbinden van boeren en burgers hebben we een gezamenlijke ambitie geformuleerd. Die luidt als volgt:

Samenwerken aan een duurzame regionale voedselketen (boer tot klant) met aandacht voor landschap, regionale economie en transparantie. Met als randvoorwaarden:

  • Betere prijzen (voor boer en consument) door ketens te verkorten
  • Grotere consumentenvraag
  • Consument meer centraal: Aansluiten bij gemak zoekend publiek / kunnen concurreren met huidige aanbod.
  • Blijvend duurzaam (ecologisch en economisch duurzaam).

Er is afgesproken dat we samen met partijen in het veld een concreet project gaan uitvoeren om de regionalisering van de voedselvoorziening te versnellen en op te schalen. MNH is hierbij de verbinder tussen de vele initiatieven die er zijn. Wij vinden wij het belangrijk dat het verkorten van de keten van  boer naar burger, bijdraagt aan landbouw die natuur en landschap minder belast.