Politiek Debat op 27 februari 2019 over de toekomst van Amstelland

januari 28, 2019

Politiek Debat op 27 februari 2019 over de toekomst van Amstelland

Amstelland: Groene Long of Klaplong

Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing  van het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties  in debat  over de toekomst van Amstelland, de Groene Long van Amsterdam. Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels of slibt het dicht? Hoe zien zij de toekomst van Amstelland, waar willen zij voor gaan en waar kunnen we hen na de verkiezingen op aanspreken? U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Locatie: Mathilde Paviljoen , Amsteldijk 198, 1079 LK Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur

Toegang: voor alle belangstellenden

Organisator: Stichting Beschermers Amstelland samen met 15 organisaties*)

Het debat staat onder leiding van Andrea van Pol.

Amstelland de cultuurhistorische parel langs de Amstel kent nog rust en ruimte om de hoek van de stad. De grutto doet het relatief goed, jonge boeren willen verduurzamen. Het is het uitloopgebied van de stedeling.

De vraag is: kan deze groene long ook in de toekomst blijven ademen?

De woningopgave aan de randen is gigantisch, de klimaatopgave is urgent. Een aanpak voor waterveiligheid, wateroverlast en droogte en het tegengaan van bodemdaling is noodzakelijk. Hebben de agrariërs die het landschap beheren een duurzaam perspectief? Projectontwikkelaars nemen grondposities in, bestuurlijk is het gebied sterk gefragmenteerd. Weidevogels doen het relatief goed, maar staan onder druk. Het gebied is niet goed voorbereid op het toenemende bezoek van recreanten en toeristen.

16 maatschappelijke organisaties hebben eind 2017 met elkaar Het Manifest  “Wij staan voor Amstelland” opgesteld met concrete voorstellen voor Amstelland als groene long van Amsterdam. Ondanks waardering bij de ontvangst bleef bestuurlijke en politieke steun tot nu toe uit.

Voor de verkiezingen dagen we alle partijen uit zich uit te spreken over Amstelland. Hoe zien zij de toekomst van Amstelland?

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.beschermersamstelland.nl voor het downloaden van het Manifest en informatie of via info@beschermersamstelland.nl.

*)Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, IVN Amstelveen, IVN, Amsterdam, WBE Amstelland, Amstelgoed, ANV De Amstel, AmstelNatuurZuivel, NHZ Agrarisch Collectief, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Stichting Arcadisch Wester-Amstel, Jonge Agrariërs Amstelland, M.L.Kingpark, KNNV.