Platform provincie over biodiversiteit, leegstand en duurzame innovaties

13 april 2016

Platform provincie over biodiversiteit, leegstand en duurzame innovaties

Tot 1 mei is het mogelijk om input te leveren

De provincie Noord-Holland wil graag weten welke mogelijkheden u ziet op het gebied van:

Hoe kunnen ontwikkelingen op deze thema’s bijdragen aan het welzijn en de welvaart in Noord-Holland? En wat kan de provincie daaraan bijdragen?

Concreet wil de provincie van u weten wat u denkt dat er moet gebeuren op deze gebieden. En waarom dat nu nog niet gebeurt. Helpt het als de provincie de juiste partijen bij elkaar brengt? En afspraken maakt met gemeenten? Moet de provincie subsidie beschikbaar stellen? En waarvoor dan? Of helpt het als we regels aanpassen? Maar ook: Wat kunt u zelf doen? Als persoon, als organisatie of als beroepsgroep.

#biodiversiteitNH

Hoe kunnen we, ook buiten natuurgebieden, planten en dieren in Noord-Holland de ruimte geven? En welke rol kan de provincie daarbij spelen?

Ons voedsel, onze leefomgeving en ons water: biodiversiteit raakt ons allemaal. Maar wie is verantwoordelijk? Natuurbeheerders? Of ook boeren, burgers en bedrijven? Goed natuurbeheer zorgt dat inwoners van steden ook goed kunnen leven. Natuur stopt namelijk niet aan de grens van een natuurgebied. Zo zorgen boeren dat de randen van hun land geschikt zijn voor insecten en vogels. Sommige bedrijven maken het groen om hun gebouw aantrekkelijk voor vlinders. En gemeenten planten bomen die zorgen voor extra koeling en wateropvang.

Hoe kunnen we, ook buiten natuurgebieden, planten en dieren in Noord-Holland de ruimte geven? En welke rol kan de provincie daarbij spelen?

#leegstandNH

Hoe zou u de leegstand van panden en terreinen te lijf willen gaan? Wat zijn direct uitvoerbare plannen? En-net zo belangrijk-hoe kunnen we nog meer leegstand voorkomen? Welke rol kan de provincie daarbij spelen?

Aan ooit kansrijke plekken voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties, blijkt nu toch geen behoefte te bestaan. Eigenaren, waaronder veel gemeenten, blijven zitten met gronden die niet de beoogde bestemming krijgen. Ook staan er steeds meer winkels, kantoorgebouwen en zelfs bungalowparken leeg.

Hoe zou u de leegstand van panden en terreinen te lijf willen gaan? Wat zijn direct uitvoerbare plannen? En –net zo belangrijk – hoe kunnen we nog meer leegstand voorkomen? Welke rol kan de provincie daarbij spelen?

#MKBinnovatiesNH

Wat zijn knelpunten bij het financieren van duurzame innovaties? Hoek kan de provincie zoveel mogelijk MKB’ers helpen op dit vlak.

Een ondernemer is altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt hij bij aan de werkgelegenheid en worden processen en producten beter. Helaas komen nog te veel goede ideeën niet van de grond. Dit heeft onder andere te maken met financieringsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat een lening van de bank niet altijd de beste oplossing is, maar dat ondernemers moeite hebben om andere financiële bronnen aan te boren. De provincie Noord-Holland heeft 18 miljoen euro gereserveerd om duurzame innovaties in het MKB te stimuleren. En wil graag weten hoe dat geld het best kan worden ingezet.