Petitie: Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk

11 november 2015

Petitie: Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart is deze petitie gestart om klimaatvriendelijker te gaan reizen binnen West-Europa.

De groei van het luchtverkeer van Schiphol kan na 2020 worden beperkt door een effectiever gebruik van het snel groeiende spoornet van hogesnelheidstreinen. Als de regering die capaciteit inzet voor ons internationale vervoer in West-Europa, vervalt de economische noodzaak om het luchtverkeer nog verder te laten groeien. Bovendien neemt dan de uitstoot van (ultra)fijn stof niet meer toe en wordt de bijdrage van onze luchtvaart aan de opwarming juist minder omdat vliegtuigen zuiniger gaan vliegen.

Dan moet wel de koers van het luchtvaartbeleid van de regering worden verlegd. Van “groei mag” naar “duurzame internationale bereikbaarheid met hogesnelheidstreinen (korte afstanden) en vliegtuigen (langere afstanden). Schiphol als train-airport! Aldus de Wekgroep Toekomst Luchtvaart

Ga hier naar de petitie