Persreactie op Concept-RES Noord-Holland Zuid

23 april 2020

Persreactie op Concept-RES Noord-Holland Zuid

Natuur- en milieuorganisaties positief over ambitie, zorgen over landschap

De Regio Noord-Holland Zuid wil in 2030 met 44 windmolens, 500 hectare zonneweides en veel zon op daken en parkeerplaatsen 2,7 TWh duurzame energie opwekken. Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn positief over deze ambitie en vinden de inpassing hiervan in het landschap grotendeels acceptabel, maar voor een aantal zoekgebieden niet​. Ook zijn burgers tot nu toe goed betrokken. Wel vraagt het beschermen van natuur en landschap in het vervolgproces veel extra aandacht.

“De regio Amsterdam is een van de dichtstbevolkte regio’s van Nederland. Het is knap dat het is gelukt om in dit dichtbevolkte landschap voldoende gebieden te vinden om op een acceptabele manier duurzame energie op te wekken”, aldus Sijas Akkerman directeur van de Milieufederatie Noord-Holland. “Tegelijk maken we ons ook zorgen over een aantal zoekgebieden. Nog meer windmolens op de dijk naar Marken, of in Amstelland naast het allerbeste weidevogelgebied van Noord-Holland, dat moet je niet willen. En ook windmolens in het Gooi en Gooimeer bij Naarden vinden we bijzonder onverstandig. Dan liever ruimte zoeken in de Purmer of Baanstee Noord.”

Ten noorden van Amsterdam is een groot zoekgebied voor wind aangewezen langs de gehele A7 tot voorbij Purmerend. Om de plaatsing van een “hek” van windmolens dwars door de provincie te voorkomen, is het beter om de windmolens te concentreren en zo de Wijde Wormer wijds en open te houden.

In de Concept RES van Noord-Holland Zuid zijn zoeklocaties aangewezen voor mogelijke windmolens of zonnevelden. “De Haarlemmermeer en IJmond springen eruit als het gaat om duurzame opwek. Een logische keuze omdat de landschappen daar robuuster zijn”, aldus Akkerman. “Bij het bepalen van de precieze locaties voor windmolens en zonnevelden is draagvlak in de omgeving belangrijk. Hieraan werken wij samen met de energie-coöperaties en buurthuizen in de ParticipatieCoalitie.

In de komende maanden nemen gemeenteraden, het bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES. Hoewel de natuur- en milieuorganisaties op onderdelen zeker positief zijn over de Concept RES Noord-Holland Zuid, vragen zij om de tijd te nemen om nieuwe zoeklocaties aan te wijzen. Hierdoor kan de plaatsing van windmolens en zonnevelden in bijvoorbeeld het Gooimeer worden voorkomen. Ook vragen zij nogmaals aandacht voor de participatie van bewoners.