PAS-uitspraak ook keerpunt voor de luchtvaart

13 juni 2019

PAS-uitspraak ook keerpunt voor de luchtvaart

Schiphol kan niet groeien of moet zelfs krimpen vanwege stikstof-uitspraak RvS

De PAS-uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) heeft tot gevolg dat Schiphol niet verder kan groeien en mogelijk zelfs moet krimpen. Ook kan vliegveld Lelystad niet open. Dat concludeert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) na juridische analyse van de stikstofuitspraak.

Sijas Akkerman, directeur van de MNH: “Schiphol had in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) de vrije status van “prioritair project”. De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft die vrije status ongeldig verklaard. Schiphol moet ook gewoon aan de wet voldoen en mag niet meer stikstof gaan uitstoten dan het nu doet en kan dus niet groeien in het aantal vliegbewegingen. Vliegtuigen stoten naast ultrafijnstof en CO2 namelijk ook stikstof uit.”

62.000 vliegbewegingen te veel

Bovendien geldt voor alle vliegvelden met de vrije status “prioritair project” dat er opnieuw gekeken moet worden naar de feitelijke stikstofdeposities in vergelijking met de stikstofdeposities van voor de PAS (2014), of zoals vastgelegd in een eerder Luchthavenbesluit. Maar in het sinds 2002 geldende Luchthavenbesluit is niets geregeld over die deposities. Akkerman: “De referentie wordt dan 438.000, het aantal vliegbewegingen in 2014. Dat betekent dat er nu dus 62.000 vliegbewegingen te veel zijn die extra stikstofdepositie veroorzaken. En van alle extra depositie heeft de RvS gezegd: die is onwettig. In mijn ogen betekent dat dat Schiphol dus moet krimpen.”

Luchtvaartnota op losse schroeven

Voor Lelystad zijn de problemen zo mogelijk nog groter, omdat daar gekeken moet worden naar de extra deposities ten gevolge van de opening. En dat vlakbij een groot beschermd natuurgebied als de Veluwe. Waar al veel te veel stikstof in terecht komt. Ook andere vliegvelden die de status van prioritair project hadden (Rotterdam, Maastricht) hebben een probleem. De voor dit jaar geplande Luchtvaartnota, die toe wilde naar verdere groei, staat nu op losse schroeven.

Meer informatie?