Participeren wanneer waardevol, protesteren wanneer nodig

28 december 2019

Participeren wanneer waardevol, protesteren wanneer nodig

Verslag jubileumsymposium

Op woensdag 18 december vierde de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) haar vijftigste verjaardag. Dit vierden we met een jubileumsymposium waar we stil stonden bij successen uit het verleden en vooruit keken naar de toekomst. Centraal stond de vraag hoe de MNH zich de komende vijftig jaar moet profileren; Protesteren of Participeren?

Sijas Akkerman, directeur van de MNH, opende de middag ten overstaan van een goed gevulde zaal. Sijas zette direct de toon met prikkelende vergelijking tussen protest en participatie. Het boerenprotest en Protestival van Greenpeace werden aangehaald als voorbeelden van de impact die protest kan hebben. De impact van participatie is minder zichtbaar, maar ook impactvol zijn wanneer dit niet door bestuur en bedrijfsleven als een ‘moetje’ wordt gezien. Speech Sijas Akkerman

Roald Lapperre

Na de opening van Sijas begon het plenaire gedeelte van de middag. De eerste spreker was Roald Lapperre van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Roald beschreef het belang van participatie en de manier waarop ministeries hiermee omgaan. Hij sloot af met een ludieke handreiking aan de aanwezigen. Namens het ministerie was een spandoek meegebracht waarop aanwezigen punten konden opschrijven die onvoldoende terugkomen in de milieustrategie, hier werd gretig gebruik van gemaakt.

Bezoekers schrijven hun ideeën op

Yvonne van Sark

Vervolgens was de beurt aan Yvonne van Sark, adviseur van Youngworks. Yvonne gaf een levendige presentatie over de rol die jongeren kunnen spelen bij het oplossen van de klimaatcrisis. Deze presentatie opende de ogen van het (toch wel wat oude) publiek voor de manier waarop jongeren omgaan met de klimaatcrisis, wat van hen verwacht kan worden en hoe ze het best kunnen worden bereikt.

Gerard de Vries

De plenaire sessie werd afgesloten door Gerard de Vries, wetenschapsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. Wat het meest bijbleef van zijn presentatie was de ontkoppeling tussen mens en natuur. Het feit dat mens zichzelf ziet als meester van de natuur in plaats van als onderdeel ervan is een grote reden de huidige klimaatcrisis. Lezing Gerard de Vries

Het tweede gedeelte van het programma was een paneldiscussie. De sprekers uit het vorige gedeelte werden vergezeld door Joery Strijtveen van Schiphol en Donald Voskuil van TATA Steel. Hen werd tijdens de paneldiscussie het vuur aan de schenen gelegd, vooral het negeren en niet serieus nemen van burgerorganisaties kwam hierbij ter sprake. Rosan Kocken van GroenLinks en Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging onderstreepten dat protest een valide middel is wanneer participatie niet serieus wordt genomen. Zo ontstond een dynamische discussie over de rol van burgers in het besluitvormingsproces.

Rosan Kocken van GroenLinks in gesprek met Sijas Akkerman

Het werd duidelijk dat de MNH van beide markten thuis moet zijn. De laatste jaren is meer ingezet op participatie, en met succes. Het heeft een netwerk opgeleverd van meer dan 130 organisaties die de MNH vertegenwoordigt. Dit netwerk werd aangeboden aan Rosan met de boodschap aan de provincie om werk te maken van samenwerkingen met lokale partijen. Echter, ook werd duidelijk dat MNH niet bang moet zijn op de barricade te springen wanneer een ‘participatiecircus’ geen uitkomst biedt. Participeren wanneer waardevol, protesteren wanneer nodig.

Na het programma zochten verschillende geïnteresseerden de sprekers en elkaar uit om van gedachten te wisselen over protest, participatie en alles ertussen in.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland wil alle aanwezigen bedanken voor hun aandacht en inzichten.