Oproep voor beperking en krimp in Schipholbeleid van de overheid

5 februari 2024

Oproep voor beperking en krimp in Schipholbeleid van de overheid

Onderzoeken tonen aan dat enkele honderdduizenden mensen last hebben van hinder en slaapverstoring door het vliegverkeer rond Schiphol. De groei van Schiphol in de afgelopen twintig jaar heeft geleid tot een toename van hinder. Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) komt op voor alle mensen die hinder ervaren door Schiphol en stelt dat de overheid zich niet aan de wet houdt.

RBV benadrukt dat ernstige geluidhinder een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en daarmee op mensenrechten. Ze wijst op de Nederlandse wetten die beloven dat de ernstige hinder niet zal toenemen, maar stelt dat de overheid deze belofte niet nakomt.

Volgens RBV heeft de overheid laten berekenen dat er maximaal 400.000 vliegtuigbewegingen per jaar kunnen plaatsvinden, maar dit aantal wordt al overschreden. RBV eist dat de overheid zich aan de wet houdt en zich richt op alle gehinderden, rekening houdend met nieuwe omstandigheden en WHO-normen.

RBV wil geen schadevergoeding en geen specifiek aantal vluchten, maar eist dat de overheid het Schipholbeleid binnen bepaalde grenzen invult, met krimp als onvermijdelijk gevolg. Ze wijst op de overschot aan transferpassagiers en pleit voor een evenwichtige belangenafweging door de Staat. De uitspraak over Schiphol zou specifiek betrekking hebben op dit dossier en niet zomaar op andere situaties.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is vriend van RBV en staat achter hun bevindingen.

Lees het nieuwsitem op RBV