Oproep aan alle natuurliefhebbers om wildlife crime te melden

12 september 2014

Oproep aan alle natuurliefhebbers om wildlife crime te melden

Meldpunt brengt wildlife crime in beeld

Vernietigde dassenburchten, kapotmaken van eieren, vergiftigde vossen, omgezaagde nestbomen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van misdrijven tegen in het wild levende dieren, oftewel wildlife crime. Uit heel Nederland komen voorbeelden binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden of dat hun nesten vernield worden. Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Om dit probleem tegen te gaan is het meldpunt Wildlife Crime opgericht. Het meldpunt doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren open te houden in het veld en melding te doen als je vermoedt dat er sprake is van wildlife crime.    

Regelmatig krijgen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) – zoals een boswachter – en de politie meldingen dat wilde dieren gedood, verwond of gevangen zijn. Toch weet niemand exact hoe vaak wildlife crime voorkomt in Nederland. Dit komt deels omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat vervolging vaak lastig te herkennen is. Met name dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken zijn vaak slachtoffer van wildlife crime.

Meldpunt sinds juni in de lucht

Buizerd in een klem gevangen

Hoe vaak en waar wildlife crime plaatsvindt, is nog onduidelijk.  Daarom is afgelopen juni het burgermeldpunt Wildlife Crime opgericht. De bedoeling is om hiermee de aard en omvang van wildlife crime in Nederland in kaart te brengen. Projectleider Arnoud de Vries: “Pas als je weet hoe groot het probleem is kun je er wat aan doen. Met het meldpunt Wildlife Crime willen we mensen informeren over wildlife crime en een representatief inzicht krijgen van waar wat gebeurt en in welke omvang. Ook willen we opsporingsinstanties en overheden voorzien van informatie zodat zij gericht actie kunnen ondernemen. Het is een ieders verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze mooie natuur en de dieren die daar leven. Bovendien is het verstoren, doden of vangen van wilde dieren strafbaar”.

Naar schatting jaarlijks honderden dieren de dupe

Sinds de start van het meldpunt Wildlife Crime komen er gemiddeld vier meldingen per week binnen. Vermoed wordt dat dit aantal nog veel verder zal oplopen in de nazomer tijdens de vogeltrek, in het najaar tijdens het jachtseizoen en in het voorjaar wanneer de meeste wilde dieren jongen krijgen. Naar schatting zijn jaarlijks honderden in het wild levende dieren in Nederland de dupe van wildlife crime. Met het meldpunt willen we dit in beeld brengen. Tot nu toe is Friesland de enige provincie waar de misdrijven tegen roofvogels redelijk in beeld zijn gebracht. In 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen binnen van roofvogelvervolging. Nesten worden verstoord, eieren geschud en jonge en volwassen  roofvogels worden zelfs gedood.

Onbedoeld meer slachtoffers

Niet alleen de wilde dieren die doelgericht gedood, verstoord, gevangen of verwond worden, zijn slachtoffer. Ook andere wilde dieren die niet het doelwit zijn en huisdieren kunnen onbewust slachtoffer worden. Ze kunnen ernstig ziek worden, gewond raken of zelfs doodgaan door het uitgelegde gif te eten of in een klem of val te lopen. Ook buiten spelende kinderen kunnen in aanraking komen met het gif met alle gevolgen van dien.

Melden van vermoedelijke wildlife crime

Iedereen die vermoedt dat er sprake is van wildlife crime kan dit doorgeven via www.wildlifecrime.nl. Het meldpunt is nadrukkelijk bedoeld voor in het wild levende dieren die vallen onder de Flora en Faunawet.

Wanneer er sprake is van gif of een vergiftigd dier, meld dit dan ook bij de politie via het telefoonnummer 0900 8844. Dit in verband met de veiligheid van mens en dier. Andere spoedgevallen van wildlife crime of liever telefonisch melden? Dit kan via het telefoonnummer 144.

Wat gebeurt er met wildlife crime meldingen?

Met de meldingen kunnen we in kaart brengen waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens wordt een actieplan gemaakt om wildlife crime tegen te gaan. Alle meldingen van wildlife crime zijn dus erg waardevol!

Binnengekomen meldingen komen terecht bij een opsporingsambtenaar in de buurt van de plek waar het (vermoedelijke) misdrijf heeft plaatsgevonden. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn. Deze opsporingsambtenaar probeert de dader(s) in de kraag te vatten.

Achter de schermen wordt nog steeds druk aan het meldpunt gewerkt. Het burgermeldpunt Wildlife Crime is een project van de Friese Milieu Federatie ondersteund door/in samenwerking met de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuur en Milieu Overijssel, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en provincies.

Voor wie meer wil weten over wildlife crime, een melding wil doen, of een vraag wil stellen, ga naar wildlifecrime.nl