Onze reactie op verlenen van natuurvergunning Schiphol

26 september 2023

Onze reactie op verlenen van natuurvergunning Schiphol

Samen met Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu reageren we op de uitslag van de vergunningsaanvraag voor Amsterdam Airport Schiphol. De minister voor Natuur en Stikstof heeft definitief besloten een natuurvergunning te verlenen aan Schiphol. https://www.rvo.nl/onderwerpen/reageren-op-projecten-met-invloed-op-natuur/vergunning-schiphol

“We zijn teleurgesteld dat Schiphol een vergunning krijgt om gewoon op de oude voet stikstof uit te stoten. Dit is een gemiste kans voor de overheid om in te grijpen en natuur, omwonenden en klimaat te beschermen tegen de vervuiling van Schiphol.

Het is ook wel heel krom dat het vliegveld hiervoor boerenbedrijven moest uitkopen. Wij vinden dat ieder bedrijf minder stikstof moet uitstoten, om kwetsbare natuur te redden. Schiphol wordt met deze vergunning weer voorgetrokken en uit de wind gehouden. Ook hebben wij vraagtekens bij de onderbouwing van dit besluit.”

De reactie is namens Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu

Overbelasting van Natura 2000 gebieden

Juridische blik op verlenen vergunning

Het is heel teleurstellend dat de vergunning nu toch verleend is, onder andere door een zestal stoppende agrarische bedrijven uit te kopen (“externe saldering”). De overbelasting van Natura 2000 gebieden door deze stoppers wordt nu niet minder, maar onder een andere naam voortgezet.

Dat is meteen een kwetsbaar punt van deze vergunning: de Raad van State is steeds kritischer op deze praktijk, en vraagt bij het toepassen van externe saldering daarnaast een sluitende aanpak om die overbelasting in de betreffende Natura 2000 gebieden wel voldoende terug te dringen. Het is de vraag of die voldoende in de vergunning is neergezet.

Daarnaast zijn er op ruime schaal “historische rechten” aan Schiphol toegekend, door uit te gaan van bepaalde eerdere Aanwijzingsbesluiten voor de luchthaven die hiervoor het gunstigst uitkomen. Besluiten die golden op de data waarop de verschillende Natura 2000 gebieden in de omgeving zijn aangewezen. Dit terwijl die besluiten indertijd niet als doel hadden om de stikstofuitstoot te beperken. Er wordt dan een “historisch recht” berekend op basis van wat deze besluiten maximaal mogelijk maakten aan vliegbewegingen, grondoperaties en toeleidend wegverkeer, en daaraan toe te rekenen stikstofemissies. Maar niet wat werkelijk geëmitteerd werd. Het is de vraag of die berekeningen wel kloppen.

Het is al met al een heel complexe vergunning geworden, die op verschillende onderdelen aangevochten zou kunnen worden. De natuur- en milieuorganisaties zullen onderling afspraken maken hoe het beroep op een effectieve manier aan te pakken.

Tags:

Meer informatie?