Ons milieuloket voor inwoners van de provincie

12 november 2014

Ons milieuloket voor inwoners van de provincie

De Milieufederatie is voor de burger en lokale natuur-en milieuorganisaties al jarenlang het loket voor vragen, adviezen en ondersteuning op het gebied van natuur en milieu. Onze helpdesk kent een breed spectrum van dienstverlening. Er worden zowel direct vragen beantwoord als procedures besproken en belicht, maar ook worden er veldbezoeken afgelegd en vergaderingen bezocht.

wat speelde er in oktober?

Enkele groepen uit ons netwerk benaderden ons over de wijziging van de geluidszones Westpoort en Hoogtij die momenteel in de inspraak liggen. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan ziet op de wijziging van de geluidzones van twee industrieterreinen in het havengebied Noordzeekanaalgebied, namelijk Westpoort en HoogTij.  Het aanpassen van de geluidszones is een uitwerking van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040, die onder andere door de Provinciale Staten van Noord-Holland, de gemeenteraad van  Amsterdam en Zaanstad is vastgesteld. Hierin wordt een groei afgesproken van momenteel 78 miljoen ton op/overslag naar 125 miljoen ton op/overslag  in het Noordzeekanaalgebied. Om deze extra op en overslag mogelijk te maken moeten de geluidzones uitgebreid worden; met name is deze aanpassing nodig om nieuwe geluidsruimte te creëren voor nieuwe bedrijven.  

Door de aanpassing van de geluidzones krijgen 1900 woningen een hogere geluidswaarde; 600 bestaande woningen komen nieuw in de geluidzone(s) te liggen en 1300 bestaande woningen die al in de geluidzones lagen krijgen een hogere geluidsbelasting. Het zijn vooral woningen in Zaandam, Westzaan,  Nauerna, Haarlemmerliede-Spaarnwoude  en Amsterdam die een hogere geluidsbelasting krijgen.  Die belasting  varieert van 1dB tot 4 a 5 dB extra. Aangenomen wordt dat een verhoging met 1 a 2 dB door het menselijk gehoor nauwelijks waarneembaar is. Een verhoging met 4 a 5 dB hoor je echter wel!  Het zijn vooral de inwoners  in Zaanstad die het meeste extra geluid erbij krijgen, want zij krijgen zowel extra geluid van Westpoort als van Hoogtij. De verwachting is dan ook dat zij uiterst kritisch zullen zijn op de aanpassing van de geluidzones, waarbij het met name zal gaan om de vraag of de verruiming van de geluidszones vanwege de behoefte voor meer op/overslag niet te gemakkelijk op het bordje van de omwonenden wordt afgewenteld. De Milieufederatie ondersteunt de lokale bewoners/milieu-organisaties met het beantwoorden van deze vraag.