Online presentatie: Natuur & Landschap in de RES

24 september 2020

Online presentatie:
Natuur & Landschap in de RES

In heel Nederland wordt er hard gewerkt aan de Regionale Energiestrategieën. Een enorme klus! De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) leveren hier samen met de partners van de Participatiecoalitie actief een bijdrage aan, zodat de regionale energieplannen maatschappelijk gedragen en zorgvuldige ingepast worden. Maar wij vinden dat het nog beter kan. Ecologische en landschappelijke waarden worden nog onvoldoende meegenomen in de concept RES’en.

Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie

Om de 30 RES-regio’s te helpen natuur en landschap op gefundeerde en transparante wijze een plek te geven in de RES hebben we in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ ontwikkeld. Op dinsdag 6 oktober wordt de publicatie online gepresenteerd. Een gelegenheid om de inzichten en aanbevelingen uit eerste hand te horen en vragen te stellen aan de auteurs.

Meld je aan

Online presentatie

Wat Presentatie van de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES’
Waar Online via Zoom (beveiligde link volgt na aanmelding)
Wie RES-coördinatoren, raadsleden en provinciale statenleden, medewerkers van
gemeenten en provincies
Wanneer Dinsdag 6 oktober, 15.00 tot 16.00 uur

Tijdens het online event van 6 oktober zullen de auteurs, Rinske Scheifes en Gerben de Vries (beide NMF’s), een toelichting geven op de opzet en het gebruik van de publicatie. Dirk Oudes (WUR) zal vanuit zijn eigen (onderzoeks)ervaringen een bijdrage verzorgen. De publicatie wordt vervolgens uitgereikt aan Jan Jacob van Dijk (voorzitter sectortafel Elektriciteit en oud-gedeputeerde). Ten slotte is er via een Q&A gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van reflecties. Presentatie van de bijeenkomst is in handen van Annie van de Pas (netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties).

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Bij de aftrap van de presentatie zorgen wij ervoor dat de publicatie bij jou op de digitale deurmat verschijnt, zodat je deze na de bijeenkomst op je gemak kunt doorlezen.

Meld je aan

Over de publicatie

Om klimaatverandering tegen te gaan en hier als Nederland een bijdrage aan te leveren, is het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord belangrijk. Dit leidt ook in de RES’en tot het zoeken en sluiten van moeilijke compromissen tussen enerzijds het behalen van het doelbereik met hernieuwbare energie op land, en anderzijds het beschermen van natuur en landschap. Het is voor een succesvolle RES 1.0 (juli 2021) belangrijk dat er een gefundeerde en transparante afweging plaatsvindt, waarbij niet gedacht wordt in een ‘of-of’ maar actief gezocht wordt naar een ‘en-en’ die beide kanten van de medaille versterkt. Met de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ bieden we een afwegingskader waarmee betrokkenen bij de RES’en aan de slag kunnen. Op 6 oktober verschijnt de publicatie.