Onderzoek naar ecologische effecten van zandsuppleties

15 december 2016

Onderzoek naar ecologische effecten van zandsuppleties

Nederland heeft van nature een afkalvende kust. Sinds 1990 houdt Rijkswaterstaat de Nederlandse kustlijn op zijn plaats met zandsuppleties: het tekort aan zand wordt aangevuld door zand op te spuiten, onder water vlak voor de kust of op het strand. Zand opspuiten is relatief goedkoop, zeker op de lange termijn. Het is flexibel en gemakkelijk aan te brengen. Bovendien sluit zand aan bij het natuurlijke karakter van de zee, het strand en de duinen. Door de invloed van wind, stromingen, golven en getij verspreidt het zand zich vervolgens langs de kust. Maar wat zijn de effecten van die zandsuppletie op de natuur?

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over hoe het kustecosysteem waarin die zandsuppleties worden uitgevoerd, werkt en wat de effecten zijn van de suppleties. Zowel Rijkswaterstaat als natuurorganisaties hebben er belang bij daarover gegevens te verzamelen. Daarom hebben Rijkswaterstaat en tien natuurorganisaties langs de kust voor de komende zes jaar een convenant gesloten om de effecten van de zandsuppleties op de natuur beter in beeld te krijgen. Hierbij gaat het om de effecten van de huidige methode van zandsuppletie. In het onderzoeksprogramma Kustgenese 2 van Deltaprogramma Kust wordt gekeken naar de effecten van andere manieren van zandsuppleren in het licht van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Beide onderzoeken kunnen elkaar versterken.

Meer weten?

Hier enkele links:

Voor meer informatie mail Petra Damsma van Rijkswaterstaat