Onderneem actie tegen stijging aantal nachtvluchten!

26 januari 2018

Onderneem actie tegen stijging aantal nachtvluchten!

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil een wijziging in het luchthavenverkeersbesluit doorvoeren: het aantal nachtvluchten verhogen van de wettelijk toegestane 29.000 naar de 32.000. Tot 15 februari kan iedereen daartegen zienswijzen indienen, ook als u niet in de directe omgeving van Schiphol woont. Bent u ook tegen de stijging van het aantal nachtvluchten? Dan kunt u actie ondernemen door te reageren op de website van de overheid. U kunt hiervoor onderstaande tekst overnemen en plaatsen in het desbetreffende formulier. Laat uw stem horen!

Hierbij maak ik bezwaar tegen de uitbreiding van het maximum aantal nachtvluchten van 29.000, het uitgangspunt van het Aldersakoord, tot 32.000. Een maximum van 32.000 wordt in het Aldersakkoord echter alleen genoemd voor de situatie dat CDA’s gebruikt zouden worden bij het landen. Vaak en steeds vaker wordt echter zonder CDA geland. Onder andere een rapport van de Omgevingsdienst IJmond toont dat aan. Voor de huidige wijze van uitvoeren van nachtvluchten is een maximum van 29.000 afgesproken. Daar voldoet het ontwerpbesluit niet aan en daardoor wordt dus een deel van de Aldersakkoorden geschonden.

Hoe hoger het aantal nachtvluchten hoe minder CDA er gevlogen gaat worden, waardoor het hindereffect van nachtvluchten extra toeneemt. Een maximum van 29.000 in plaats van 32.000 nachtvluchten zou daardoor op twee manieren hinder beperkend werken.

Het ontwerpbesluit dient om een lacune te dichten: de Aldersafspraken zijn niet tijdig in wetgeving vastgelegd. Door deze lacune profiteert de luchtvaart eenzijdig en zijn de bewoners extra de dupe, terwijl ze geen schuld hebben aan de omissie. 

Landen op de Polderbaan gebeurt ’s nachts altijd over Castricum en Limmen. Door het sluiten van ARTIP2C zijn ze daar al dubbel gedupeerd en het stellen van het aantal nachtvluchten op 32.000 in plaats van 29.000 worden zij nog eens eenzijdig extra benadeeld.

*CDA is een landingsprocedure waarbij door al op grote afstand en grote hoogte een vliegtuig op de landingsbaan uit te lijnen de hoeveelheid geluidsoverlast en brandstofconsumptie beperkt wordt.