Nieuw in de lucht: omgevingswetlandelijk.nl

5 oktober 2015

Nieuw in de lucht: omgevingswetlandelijk.nl

Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking. Check de website omgevingswetlandelijk.nl

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht

folder: In de startblokken voor de omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het lang voordat een project kan starten. Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in één Omgevingswet.

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

 • Omgevingsplan voor overheden: Sommige gemeenten hebben nu meer dan 100 bestemmingsplannen. In zo’n plan staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Hiervoor in de plaats komt 1 omgevingsplan voor het hele gebied. Dit betekent minder regels en meer samenhang.
 • 1 loket voor burgers en bedrijven: Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar bij 1 loket 1 vergunning (digitaal) aan te vragen. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn ze beide verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt alsnog een van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager en de vergunningsaanvraag is sneller afgehandeld.
 • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen: Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeksverplichtingen zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Wat kunnen de Natuur- en Milieufederaties voor u betekenen?

De Natuur- en Milieufederaties kunnen u ondersteunen bij uw plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Zo kunnen wij u helpen bij:

 • het organiseren van inspraaktrajecten;
 • het organiseren van burgerparticipatie;
 • het creëren van draagvlak;
 • het opstellen van een groen programma van eisen;
 • het uitvoeren van een quickscan bij bedrijfsuitbreidingen;
 • advies bij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling;
 • het opstellen van een landschappelijke waardenkaart;
 • het in beeld brengen van de meerwaarde van milieu, natuur en landschap.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie onze website Omgevingswetlandelijk.nl of neem contact op met uw provinciale Natuur en Milieufederatie