Omgevingswet biedt kansen voor burgerparticipatie maar bedrijfsleven stribbelt tegen

25 juni 2015

Omgevingswet biedt kansen voor burgerparticipatie maar bedrijfsleven stribbelt tegen

De Tweede Kamer is bijna klaar met de behandeling van de nieuwe Omgevingswet. Op dinsdag 30 juni vinden de stemmingen plaats over de amendementen en moties die zijn ingediend. De natuur- en milieuorganisaties hebben in de afgelopen maanden druk gelobbyd en niet zonder resultaat, al moet er nog veel in uitvoeringsregelgeving worden uitgewerkt (AMvB’s en Ministeriële Regelingen).

De Natuur en Milieufederaties hebben zich vooral gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor (vroege)burgerparticipatie, en het verbeteren van de kansen voor door burgers uitgewerkte alternatieven. De Partij van de Arbeid heeft een amendement ingediend om de kansen te vergroten voor burgerparticipatie in een vroege fase, namelijk voor dat de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend. Het amendement (nr 39) vraagt om hiervoor bij Ministeriële regeling regels te stellen, nog zonder dat in detail vast te leggen. Er kan dus nog volop worden uitgewerkt – en Natuur en Milieufederaties werken daar graag aan mee – voor welk type omgevingsvergunningen dit gevraagd gaat worden. Natuurlijk niet voor de kleinere gevallen, maar bijvoorbeeld alleen voor de m.er.-plichtige.

Toch gaat dit het bedrijfsleven al te ver. Bouwend Nederland wil dit amendement van tafel, uit koudwatervrees dat dit het bedrijfsleven op kosten zou jagen. Maar alle details zijn dus nog uit te werken! En iedere investering in de voorkant verdient zich, zo leert de ervaring, aan de achterkant dubbel en dwars terug. In een plan met meer draagvlak, en dus minder juridische procedures achteraf. Het is te hopen dat de Tweede Kamer niet voor deze kortzichtige lobby zal zwichten.