Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland ter inzage

14 juni 2018

Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland ter inzage

Wat vindt u van de Omgevingsvisie van Provincie Noord-Holland? Laat het ons weten

Van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ligt de Ontwerp-Omgevingsvisie online ter inzage. Deze visie stippelt de koers van de omgeving tot 2050 uit en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur en verkeer.

Adviezen van groene organisaties

In samenwerking met andere natuur en milieu-organisaties hebben we de Provincie ideeën aangedragen die de regio gezonder, duurzamer en groener kunnen maken. Een compleet en compact overzicht van onze visie voor Noord-Holland vindt u hier. Het gehele rapport vindt u hier.

Een aantal zaken uit onze visie was in de conceptversie van de Omgevingsvisie goed opgenomen. Zoals het tegengaan van bodemdaling in veengebieden en aandacht voor natuurinclusief ontwikkelen van landbouw en stedelijk gebied. Er zijn nog meer aspecten waarvoor we in onze zienswijze aandacht vragen: concretere ambities voor natuur en biodiversiteit, meer focus op landschapsbescherming en een sterkere sturing op energietransitie en landschap.

Ook voor uw regio komen belangrijke zaken aan de orde in de Omgevingsvisie. Lees deze daarom goed door en vertel ons wat u ervan vindt. Dit nemen wij dan mee bij het maken van onze zienswijze samen met de andere natuur- en milieuorganisaties. Stuur vooral ook zelf uw zienswijze naar de Provincie. Hoe u dit doet, leest u hier.